fbpx

Vil du bli lærer i Alstahaug og få lønnsbonus fra første dag?

Søknadsfrist: 15.05.2021
Arbeidsgiver: Alstahaug kommune

Fra første august vil det bli ledige et antall faste stillinger i kommunens grunnskoler.
Vi lyser ut stillinger ved skoler i hele kommunen, og lover interessante og meningsfulle arbeidsdager både i barne- og ungdomsskolen.

Kommunen har 6 grunnskoler
Bjarnetjønna skole, 5-7, ca. 240 elever, tlf. 75075402
Sandnes barneskole, 1-4, ca. 170 elever, tlf. 75075362
Sandnessjøen ungdomsskole, ca. 250 elever, tlf. 75075902
Søvik oppvekstsenter, ca. 75 elever, tlf. 75075432
Tjøtta oppvekstsenter, ca. 25 elever, tlf. 75075532
Ura barneskole, 1-4, ca. 140 elever, tlf. 75075872

Har du lyst til å vekke skaperglede, skape engasjement og stimulere utforskertrang hos elever – sette spor som vil styrke elevene resten av livet?
Vi ser etter deg som er interessert i å forske på egen praksis og har et ønske om å lære noe nytt.
Skolene i Alstahaug jobber etter visjonen "God opplæring for alle" der hver elev skal få lære mest og prestere best, ut fra egne forutsetninger.
Kommunen tilbyr veiledning og oppfølging til nyutdannede.
Lærere som tilsettes på 1.- 4. trinn gis en rekrutteringsbonus på til sammen 90 000 over to år. De første 60 000 utbetales som engangssum ved tilsetting.
Lærere som tilsettes på 5.-10. trinn gis en rekrutteringsbonus på til sammen 45 000 kr over to år. De første 30 000 utbetales som engangssum ved tilsetting.
(Rekrutteringstiltakene gjelder kun nyansatte som ikke har vært ansatt som lærer i Alstahaug de siste 5 år.)

Alstahaug har over tid investert mye i å utvikle en digital skolehverdag sammen med lærerne, med formål bedre læring. Den digitale satsingen gjør bl.a. at du og lærerkollegene lettere kan gi en fremtidsrettet, relevant og tilpasset opplæring og bidra til at det blir lettere å jobbe med fagfornyelsen.

Vi søker

Vi ser etter lærere som bidrar til et lærende fellesskap, der pedagogiske diskusjoner har prioritet. Du er opptatt av klasseledelse, grunnleggende ferdigheter, godt læringsmiljø og er nysgjerrig på IKT.

Kompetansebehov

For 1. – 7. trinn: minst 30 studiepoeng for å undervise i basisfagene norsk, matematikk og engelsk.
For ungdomsskolen: minst 60 studiepoeng for å undervise i basisfagene norsk, matematikk og engelsk.
For enkelte av stillingene er det ønskelig med et eller flere av fag/fagområdene:
Begynneropplæring, norsk, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, tysk, spansk, spes.ped

Andre opplysninger

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet.
Referanser bes oppgitt, og vitnemål fra lærerutdanning bes skannet inn som vedlegg.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke stillinger i grunnskolen i Alstahaug.

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.
Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.no
Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.