fbpx

Vernepleier/sykepleier, hel stilling

Søknadsfrist: 28.11.2021
Arbeidsgiver: Rana kommune Miljøterapeutisk avdeling (MTA)

2. gangs utlysning

Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en fagavdeling innen kommunens helse og omsorgstjenester. Avdelingen yter tjenester hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven som bidrar til at innbyggere med utviklingshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. Vi har organisert fagavdelingen i tre seksjoner; seksjon for boligtjenester, seksjon for hjemmeboende og seksjon dag- og arbeidstilbud, også kalt Rana Arbeidssenter.

I boligtjenesten er det ved avdeling Marcus Thranesgate 26, 1. etg. ledig

  • 100 % fast stilling som vernepleier/sykepleier, fra 01.01.2022

Sentrale oppgaver:
• Faglig ansvar, inkl. primærkontaktansvar
• Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid ift. tjenestemottakerne
• Legemiddelhåndtering og helseoppfølging
• Veiledning og faglig opplæring av kollegaer
• Kartlegge behov, utarbeide mål og tiltaksplaner
• Lede og delta i ansvarsgrupper og samarbeidsmøter
• Samarbeid med pårørende, kollegaer og andre berørte parter
• Oppfølging rundt behovskartlegging, anskaffelse og opplæring rundt hjelpemidler

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisasjon som vernepleier eller sykepleier
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig
• Beherske data som verktøy
• Førerkort, klasse B
• Menn oppfordres til å søke
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Ønskede egenskaper og kvalifikasjoner som vektlegges:
• Ansvarsbevisst, evne til å jobbe strukturert og ha gode samarbeidsevner, kunne arbeide i team.
• Ønskelig med erfaring fra arbeid med personer med funksjonshemming, målrettet miljøarbeid, samt å være mål- og resultatorientert
• Være en god rollemodell for tjenestemottakerne. Bidra til selvutvikling, helsefremmende aktivitet og livskvalitet for den enkelte
• God fysisk og psykisk helse
• Arbeidsglede
• Personlig egnethet

Vi kan tilby:
• Hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø, som vektlegger god livskvalitet for den enkelte, selvbestemmelse og å være sjef i eget liv
• God arena for læring/utvikling
• Veiledning/oppfølging
• Spennende avdeling, med faglig fokus og utviklingspotensialer

Arbeidstid: Turnus med for tiden arbeid hver 4. helg. Boligen har 12-timersvakter på helg.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
Avdelingsleder Yvonne Forsbakk, tlf. 48165461

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

NB: Det foregår for tiden svindelforsøk mot jobbsøkere i Norge. Vi ber deg huske at du som søker aldri må oppgi Bank-ID informasjon under søknadsprosessen. Vi ber deg også si fra ved eventuelle mistenkeligheter.

Søknadsfrist: 28.11.2021

 

Link til søknadsskjema: Send søknad

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.