fbpx

Vernepleier

Søknadsfrist: 31.01.2021
Arbeidsgiver: Dønna kommune

Ingress

" 100 % fast stilling, st.kode 6455 fra 1.1.2021
" Stillingen har for tiden arbeidssted i avdeling for hjemmetjenester i Dønna kommune
" Avdelingsleder for hjemmetjenesten er nærmeste overordnet.

Arbeidstid og arbeidsoppgaver:

" Turnusarbeid/35,5 t. uke. Arbeid hver 4.de helg (langvakter)
" Ha delaktig, faglig ansvar ved bofellesskap og hos hjemmeboende funksjonshemmede
" Bistå avdelingsleder slik at tjenestestedet ledes, koordineres og drives i henhold til vedtatte lover, bestemmelser og retningslinjer.
" Oppfølging av vedtak etter HOL. kap. 9 og Pasient- og brukerrettighetsloven, kapittel 4.
" Veiledning av personalgruppa iht. etiske problemstillinger og holdninger generelt.
" Saksbehandling
" Yte tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser og være delaktig i alle av dagliglivets gjøremål; stell, omsorg og pleie.

Du må:

" Ha interesse og faglig engasjement for å arbeide i omsorgstjenesten.
" Være engasjert i brukergruppa
" Evne å jobbe selvstendig, være fleksibel og ta initiativ
" Like å gi veiledning og å inspirere andre
" Evne og ha vilje til å være en positiv kultur- og holdningsbærer
" Fungere godt i samarbeid med kolleger
" være selvstendig og ansvarsbevisst

Krav til kompetanse

" Autorisert vernepleier
" Solide fagkunnskaper og erfaring med målrettet miljøarbeid
" Søkere med relevant etter- og/eller videreutdanning vil prioriteres og lønnes tilsvarende vernepleier med tilleggskompetanse.
" Kompetanse innenfor helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9
" Må beherske IKT som verktøy. Fordel med kjennskap til DIPS (cosdoc)
" Førerkort klasse B

Andre opplysninger

Dønna kommune har innført lokal lønnsstige for sykepleiere/ vernepleiere og stipend for sykepleier-/vernepleier-studenter som går siste semester. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter kan dekkes etter nærmere avtale.

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den,
Må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres. Fast ansatte i DK som er kvalifiserte til stillingen og ønsker å utvide sin faste stilling med hjemmel i AML§ 14.3 bes å opplyse om dette i søknaden.

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.donna.kommune.no
Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.