fbpx

Terapeut

Søknadsfrist: 25.06.2021
Arbeidsgiver: Rana kommune Psykisk helse og sosiale tjenester

Org.nr.:872 418 032 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester er en fagavdeling i helse- og omsorgssektoren.
Avdelingen yter bl.a. tjenester innen fagfeltene og psykisk helse- og rusarbeid.
Rask Psykisk Helsearbeid er et nytt tjenestetilbud innen psykisk helse og rusfeltet i Rana kommune, og en del av arbeidet knyttet til utvikling av blant annet behandlings-kompetanse i fagavdelingen.

I tiltaket Rask Psykisk Helsehjelp er det ledig
• 100% fast stilling som terapeut, fra dags dato.

Arbeidsfelt:
• Tilby et helhetlig behandlingstilbud etter RPH- modellen.
• Bruke kognitiv terapi aktivt.
• Følge opp mennesker med milde til moderate psykiske helseplager.
• Telefonveiledning, gruppeaktivitet og individuell behandling
• Samarbeid med naturlige aktører i den enkeltes nettverk.
• Være med på å videreutvikle Rask Psykisk Helsehjelp som behandlingstilbud.

Kvalifikasjonskrav:
• Sosionom eller norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.
• Erfaring med og kjennskap til elektronisk databehandling.
• Arbeidskapasitet til å fylle 100 % stilling.
• Førerkort kl. B.
• Søker må beherske norsk godt, minimum tilsvarende nivå B2, og det legges vekt på at søker har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
• Gyldig politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Ønskede kvalifikasjoner:
• Videreutdanning i psykisk helse- og/ eller rusarbeid.
• Videreutdanning i kognitiv terapi.
• Videreutdanning i rask psykisk helsehjelp.
• Erfaring fra arbeid med mennesker med utfordringer knyttet til sin psykiske helse og/ eller rusmidler.
• Kjennskap til kommunens øvrige hjelpeapparat/ tilbud til mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse og/ eller rusmidler.

Krav til personlig egnethet:
• Høy grad av selvstendighet i arbeidsutførelsen.
• Evne til å bygge gode relasjoner.
• Samarbeidsevner.
• Må kunne fungere som en aktiv part i forhold til utvikling av fagteamet.
• Interesse for fagene, oppdatert.
• Evne til vurderinger bygd på faglige og systemiske betraktninger.
• Endringsvillig.
• Tilpasningsdyktig.
• Godt humør og arbeidsvilje.

Psykisk helse- og rusfeltet er i utvikling. Kandidat til stillingen må derfor ha en positiv innstilling til å påta seg oppgaver i tråd med endringer på feltet, arbeidsfunksjon og utvikling i avdelingen for øvrig.

Det er nødvendig at søker stiller seg villig til å gjennomføre utdanningen i Rask psykisk helsehjelp, hvis søker ikke har denne fra tidligere. Denne utdanningen har 13 samlinger i løpet av 14 måneder, samt en avsluttende eksamen. Det vil være reising forbundet med utdanningen.

Vi tilbyr:
• Spennende og varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer i en fagavdeling i utvikling.
• Tverrfaglig positivt og inkluderende fagmiljø.

Arbeidstid:
• Den ordinære daglige arbeidstid er mandag — fredag fra kl. 0800 — 1600.
• Noe forskjøvet arbeidstid må tidvis kunne regnes med.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
kommunepsykolog Ingrid Lorentzen Kildal, tlf.: 91 55 05 57 eller
seksjonsleder Svein H. Fagermo, tlf.: 75 14 63 20/ 41 20 40 78.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 25.06.2021

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Ingrid Lorentzen Kildal, Mobil +47 91550557, Epost: ingrid.lorentzen.kildal@rana.kommune.no

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.