fbpx

Strategisk rådgiver og utviklingsansvarlig (SKO 1364/0287) i Nordland politidistrikt, Mosjøen/Bodø.

Søknadsfrist: 16.05.2021
Arbeidsgiver: SVS - Stab for virksomhetsstyring, Nordland politidistrikt

Org. nr: – Stillingsident: 4346591202 Presentasjon av stillingen:

Vi har ledig en fast stilling som strategisk rådgiver og utviklingsansvarlig i Nordland politidistrikt. Stillingen er organisatorisk plassert i Stab for virksomhetsstyring, og er stedsplassert i Mosjøen eller Bodø. Som strategisk rådgiver får du et særlig ansvar for for videreutvikling av distriktets strategier, og du vil være implementeringsansvarlig for vedtatte satsninger. Du vil også ha et ansvar for oppfølging og koordinering av de overordnede føringer rundt kvalitetsforbedring og effektivitet i politidistriktet. Funksjonen utøves i tett samspill med politidistriktets ledelse og samhandler tett med både enheter i Nordland politidistrikt og Politidirektoratet.

Stab for virksomhetsstyring skal bistå politimesteren i gjennomføringen av de sentrale virksomhetsstyringsprosessene i politidistriktet (planlegging, gjennomføring, oppfølging og rapportering). Staben skal på vegne av politimesteren kontrollere at driftsenhetene utfører sine oppgaver i samsvar med gitte mål og føringer og i henhold til gjeldende lov og regelverk.

Stab for virksomhetsstyring har en bredt sammensatt oppgaveportefølje. I staben jobber medarbeidere som har fag- og premissgiveransvar innenfor følgende områder:
Økonomi, eiendomsforvaltning, anskaffelser og materiell, arkiv og dokumentforvaltning, strategisk analyse, innføring av nye arbeidsmetoder, IKT-rådgiving og sikkerhetsledelse.

Arbeidsoppgaver

 • Drive utviklingsprosesser både for kjernevirksomheten og støttefunksjoner
 • Være strategisk innføringsansvarlig- og prosjektansvarlig for utviklingsprosesser i politidistriktet
 • Være prosjektleder for ulike innførings- og utviklingsprosjekter besluttet av politidirektoratet
 • Bidra til at sentrale løsninger og beste praksis implementeres og etterleves
 • Koordinering av interne effektiviseringsprosesser, og fremme prosjekter som skal bidra til effektiv ressursbruk
 • Identifisere og vurdere tiltak som bidrar til endringer og kvalitetsforbedring
 • Bidra til kunnskapsbasert og analytisk virksomhetsstyring gjennom utarbeidelse av interne saksgrunnlag og analyser
 • Delta i planlegging og gjennomføring av styringsdialogprosesser både internt i politidistriktet og ovenfor politidirektoratet
 • Bidra i utvikling av intern kontroll iht. styringsreglementet § 14
 • Gjennomføre evalueringer i henhold til styringsreglementet §16
 • Gi råd og støtte til ledelsen

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Utdanning fortrinnsvis på masternivå, men særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Prosess- og prosjekterfaring med gode resultater
 • Erfaring fra analyse- og utredningsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode IT kunnskaper

Ønskelig:

 • Masternivå — samfunnsvitenskapelig eller økonomisk fagbakgrunn
 • Politiutdannelse
 • Erfaring med ledelse av omfattende endringsprosesser
 • Erfaring fra eller god kjennskap til politietaten
 • Strategisk utviklingsprosesser

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig .

Personlige egenskaper

 • Strategisk og utviklingsorientert
 • Evne til å lede prosesser og prosjekter som gir endringer
 • Analytisk og strukturert
 • God evne til involvering og samhandling
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364) eller politioverbetjent (stillingskode 0287), fra kr 608.200-694.400 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Anita Eriksen, Avdelingsdirektør, 95707733, anita.eriksen@politiet.no

Arbeidssted

Skjervgata 41
8656 Mosjøen

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Nordland politidistrikt

Referansenr.:4346591202
Stillingsprosent: 100%
Fast stilling
Søknadsfrist: 16.05.2021

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.