fbpx

Stilling som politiførstebetjent/ patruljeleder GDE Rana, Mo i Rana politistasjon

Søknadsfrist: 17.05.2021
Arbeidsgiver: Nordland politidistrikt

Org. nr: – Stillingsident: 4376959892 Presentasjon av stillingen:

I Nordland politidistrikt er det 1 ledig stilling som politiførstebetjent/ patruljeleder. Stillingen er stedsplassert ved GDE Rana, med arbeidssted ved Mo i Rana politistasjon.

Rana politistasjonsdistrikt består av 4 tjenestesteder. Dette er Mo i Rana politistasjon, Hemnes lensmannskontor, Nesna lensmannskontor og Lurøy & Træna lensmannskontor.

Nordland politidistrikt benytter elektronisk søknadsregistrering. Trykk på "Søk på stillingen" nedenfor for å søke på stillingen.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver:

 • Implementere forebyggende tjeneste i politiet på en slik måte at den fremmer og befester borgernes rettssikkerhet og trygghet
 • Utøve arbeidsledelse ved å lede den operative tjenesten innen angitt geografisk område, etter gjeldene instrukser og føringer fra operasjonsleder/innsatsleder/nærmeste leder
 • Utøver arbeidsledelse som vaktleder for ett fast vaktlag
 • Foruten administrative oppgaver i sann tid, vil dette blant annet innebærer å lede, koordinere og kvalitetssikre akutte og planlagte operasjoner, samt aksjoner på taktisk nivå
 • Ansvar for å iverksette og sikre gjennomføring av etterforskning etter metode politiarbeid på stedet, og følge opp andre pågående etterforskningsoppgaver i samhandling med operasjonssentral, Felles straffesaksinntak (FSI) og E-jour
 • Ansvar for å melde inn saker til tilbakemeldingsmøter (TM).
 • Ansvar for å gjennomføre kunnskapsstyrt patruljetjeneste og sørge for innhenting og videreformidling av etterretningsinformasjon
 • Ansvar for forsvarlig drift og vedlikehold av vaktlagets til enhver tid gjeldende ansvarsområde og kjøretøy
 • I samarbeid med operasjonssentral, sørge for gjennomgang av og oppfølging av mannskapene etter større hendelser
 • Ha god kjennskap til politidistriktets planverk, ordrer og instrukser
 • Sørge for gjennomføringen av målrettet tjeneste i henhold til politidistriktets strategi

Øvrige oppgaver:

 • Ha tett samarbeid med samarbeidspartnere internt og eksternt, eks. politikontakt, etterforskningsleder, FSI og etterretning
 • Vaktsjef med ansvar for arrest, jfr. arrestinstruks.
 • Bidra med oppgaver innen operativ planlegging
 • Bidra med oppgaver innen saksbehandling og bruk av Websak.
 • Medvirke til godt arbeidsmiljø og ønsket kultur
 • Andre oppgaver etter avtale

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • Eksamen fra politiskolen/politihøgskolen
 • Bred politioperativ erfaring/ minimum 4 års tjeneste
 • God innsikt i politiets plan- og instruksverk
 • Operativ godkjenning min. IP4, eller at slik godkjenningsprøve kan gjennomføres
 • Førerkort kl.B

Ønsket:

 • Utdanning innen annen relevant fagkunnskap
 • Etterforskningserfaring
 • Erfaring innen ledelse av redningstjeneste
 • Erfaring som eldstemann/leder

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG.

Personlige egenskaper

 • Motivert, serviceinnstilt, fleksibel og initiativrik
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og med god gjennomføringsevne
 • Evne til å etterleve PNP's intensjoner om nye arbeidsprosesser og metoder.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Identifisere seg med verdiene i medarbeiderplattformen til politiet; modig, helhetsorientert, tett på og vise respekt
 • Gode lederegenskaper, samarbeidsevner og evne til å takle arbeidspress
 • Identifisere seg som leder og en av lederne på patruljeseksjonen
 • Godt helhetlig blikk

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politiførstebetjent (stillingskode 0285), lønnstrinn 60, kr 535.200 brutto pr. år.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • Bedriftshelsetjeneste

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Joakim Einhaug, seksjonsleder patrulje GDE Rana, 75 14 33 17, joakim.einhaug@politiet.no

Arbeidssted

Midtre gate 9
8624 Mo i Rana

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Nordland politidistrikt

Referansenr.:4376959892
Stillingsprosent: 100%
Fast stilling
Søknadsfrist: 17.05.2021

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.