fbpx

Sokneprest i Sør-Helgeland prosti med tjenestested Velfjord og Tosen, samt prostiprestetjeneste

Søknadsfrist: 17.05.2021
Arbeidsgiver: Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Org. nr: – Stillingsident: 4379456582 Presentasjon av stillingen:

Torghatten, Himmelblå-landet og verdensarv er noe av det Helgelandskysten tilbyr. Her er naturen vakker og storslått, været er skiftende og spennende og her er det godt å bo!

Det er her, midt i Norge ute ved havet, at vi ønsker en medarbeider som vil være både sokneprest og prostiprest. Vi søker en kollega som særlig liker å arbeide med trosopplæring og konfirmantarbeid.

Sokneprestansvaret i Velfjord og Tosen sokn utgjør om lag halvparten av stillingen, og soknet har omtrent 600 innbyggere. Du vil lede gudstjenestelivet, samt sitte i menighetsrådet. I soknet ligger Nord-Norges eldste trekirke som snart feirer sitt 350-årsjubileum. I soknet er det 20 forordnede gudstjenester, om lag 4 dåp, 7 konfirmanter, 2 vielser, 8 gravferder. Innenfor fellesrådsområdet er det 55 gravferder totalt.

Prostipresten bidrar i prostiet primært med konfirmantarbeid og trosopplæring. Dette arbeidet vil være variert, spennende og godt organisert. Stillingen innebærer noe reising rundt i de ulike soknene og samarbeid med dedikerte ansatte. Sør-Helgeland prosti dekker 5 kommuner: Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad. I prostiet er det 7 prestestillinger (stillingshjemler). Du vil være en del av beredskapsordningen i prostiet.

Kontorsted er i Brønnøysund by der prostipresten får kontor i kontorfellesskap sammen med kirkeverge, diakon, trosopplæringsmedarbeider, sekretærer, to kantorer/organister, soknepresten i Brønnøy og prosten. Samarbeidsforholdene og kontorfasilitetene er gode. Brønnøy sokn og Velfjord og Tosen sokn utgjør et fellesrådsområde; Brønnøy kommune. Det er 40 minutters kjøring fra Brønnøysund til Velfjord kirke.

Det legges opp til et samarbeid om gravferder og fordeling av gravferdsuker innen Brønnøy fellesråd sammen med sokneprest i Brønnøy.

Den som blir ansatt vil få en variert og godt planlagt arbeidssituasjon i en oversiktlig og velordnet tjeneste.

Utenfor selve arbeidstiden tilbyr Sør-Helgeland et vell av friluftsmuligheter både på land, fjell og sjø. Ytterligere informasjon om området kan du finne på disse nettstedene:
www.vega.kommune.no
www.bronnoy.kommune.no
www.somna.kommune.no
www.bindal.kommune.no
www.vevelstad.kommune.no
www.verdensarvvega.no/index.php/no/

Brønnøysund, kystbyen midt i Norge. Byen har et allsidig næringsliv. Her ligger den offentlige institusjonen Brønnøysundregistrene (med rundt 500 arbeidsplasser) og det er i tillegg mange arbeidsplasser tilknyttet oppdrett, transport og andre bransjer. Det er god barnehagedekning, tre grunnskoler, videregående skole, sykehjem, legevakt, fødestue og flyplass.

Det følger ikke tjenestebolig med stillingen, men det er gode muligheter for kjøp eller leie av bolig i området.

Arbeidsoppgaver

 • Kirkelige handlinger
 • Lede gudstjenestelivet
 • Sitte i menighetsrådet og samarbeide i det kirkelige arbeidet
 • Delta i konfirmantarbeid, diakonalt arbeid, trosopplæring og beredskapsordningen

Hemnes: etter ny gudstjenesteforordning er det 26 gudstjenester i soknet, hvorav en gjerne er en friluftsgudstjeneste. Siste år var det 18 begravelser, 3 vigsler, 14 dåp og 12 konfirmanter i soknet.

Korgen: det er 26 forordnede gudstjenester i soknet. Siste år var det 24 begravelser, 1 vigsel, 17 dåp og 29 konfirmanter i soknet.

Bleikvassli: siste år var det 14 begravelser, 1 vigsel, 3 dåp og 1 konfirmant i soknet.

Kvalifikasjoner

 • Cand.theol – eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol – profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk

Personlige egenskaper

Som prostiprest er det viktig at du er nysgjerrig og lyttende til ulike medarbeidere og menigheter, og at du går inn for å bygge relasjoner.

Det er en fordel om du har erfaring fra trosopplæring/barne- og ungdomsarbeid, og liker å arbeide med barn og unge.

Vi ønsker oss en prest som har:

 • Gode lederegenskaper
 • Evne til å være selvstendig og fleksibel i sitt arbeid
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Trygghet, raushet, åpenhet og evne til å møte mennesker med ulike teologiske standpunkter og forskjellige tradisjoner.
 • Evnen til å motivere og inspirere

Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt

For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil

Vi tilbyr

 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA
 • Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Bokmål er målform i skole og kirke
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV)

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i
lover, tariffavtaler, reglement m.m.

Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov
for bistand.

Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Kontaktinformasjon

Trine Nordvik Løkås, Rådgiver HR, 0047 992 33 246, tl447@kirken.no
Kristoffer Lønning Tørressen, prost i Sør-Helgeland, 0047 975 41 407, kristoffer.torressen@bronnoykirke.no

Arbeidssted

Storgata 10
8900 Brønnøysund

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Den norske kirke

Referansenr.:4379456582
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 17.05.2021

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.