fbpx

Sokneprest i Nord-Helgeland prosti med tjenestested Leirfjord

Søknadsfrist: 16.08.2021
Arbeidsgiver: Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Org. nr: – Stillingsident: 4412049939 Presentasjon av stillingen:

I Petter Dass sine fotefar . . . . . .

Leirfjord er et vakkert sted i verden. Og akkurat der mangler vi for tiden en prest.
Leirfjord er en ettsoknskommune med omtrent 1 900 medlemmer av Den norske kirke. Det er to kirker i soknet — Leirfjord kirke og Bardal kirke.

Soknepresten i Leirfjord har kontor på menighetssenteret i Sandnessjøen og i Leirfjord kirke.
Det er for tiden et forsøksprosjekt på sammenslåing av kirkelig fellesråd i Leirfjord og i Alstahaug. Det betyr at den samlede kirkestaben er ganske stor og består av kirkeverge, konsulent, tre kirkemusikere, kateket, menighetspedagog, fire kirketjenere/gravplassmedarbeidere, en kirkegårdsarbeider, en prosjektmedarbeider på bygg og anlegg, sekretær for prosten, fire prester og en prost.

Trosopplæringsreformen er implementert i hele prostiet og det er Alstahaug kirkelige fellesråd som er vertsfellesråd for alle trosopplæringsmedarbeiderne. Lokal trosopplæringsplan for Leirfjord er vedtatt.
Den som blir tilsatt i stillingen som sokneprest i Leirfjord vil gå inn i en turnus sammen med sokneprest i Tjøtta og Alstahaug, sokneprest i Sandnessjøen, prostiprest og delvis prost, vedrørende tjenesteuker, kirkelige handlinger og gudstjenester.

Soknepresten i Leirfjord har fast plass i Leirfjord menighetsråd. Det er prosten som har koordineringsansvar for gudstjenesteplanlegging og tjenesteuker i Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesrådsområde.

Soknepresten har ansvar for konfirmantopplæringen sammen med kateket/menighetspedagog. Soknepresten har også ansvar for andaktstjeneste på Leirfjord sykehjem.

På Leland er det grunnskole og barnehage. Det er videregående skoler både på Nesna (12 km og 1 fergestrekning), i Sandnessjøen og i Mosjøen.
Det er god kommunikasjon både nordover og sørover fra Sandnessjøen med fly og båt. Til Mosjøen er det kun 45 km og buss fra Sandnessjøen og Leirfjord korresponderer med tog sørover og nordover.
Det er et godt fungerende boligmarked i Leirfjord og i Sandnessjøen.

Arbeidsoppgaver

 • Lede prestetjenesten i soknet
 • Forrette gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Delta i konfirmantarbeid og trosopplæringsarbeid sammen med andre ansatte
 • Sete i menighetsråd
 • Stimulere til et aktivt menighetsliv
 • Tjeneste i prostiet i henhold til lokale ordninger
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløfte

Kvalifikasjoner

 • Cand.theol – eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)

 • Cand.theol – profesjonsstudium teologi (etter 2004)

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

 • Praktisk teologisk utdanning

 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet

  God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk

Personlige egenskaper

Vi ser etter en prest –

 • med gode samarbeidsevner
 • med trosopplæringskompetanse
 • som ser muligheter
 • som kan og tør slippe medarbeidere til

Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.
For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

Vi tilbyr

 • Gode medarbeidere
 • En ramme rundt tjenesten som gir rom for egen kreativitet
 • Et mangfold av naturopplevelsesmuligheter
 • En prost som følger opp og med
 • Rike muligheter til å leve et godt liv
 • Et relativt stort og mangefasettert arbeidsmarked for partner/ektefelle
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV).

Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA.
Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser. Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
Bokmål er målform i skole og kirke.

Annet:
Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m.

Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand.

Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes i søknadsteksten, jfr. offentlighetsloven §25.

Kontaktinformasjon

Olav Rune Ertzeid, Prost Nord-Helgeland, 0047 954 34 589, olav.ertzeid@alstahaug.kommune.no
Trine Nordvik Løkås, Rådgiver HR, 0047 992 33 246, tl447@kirken.no

Arbeidssted

Kirkeveien 22
8800 Sandnessjøen

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Den norske kirke

Referansenr.:4412049939
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 16.08.2021

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.