fbpx

Sokneprest i Indre Helgeland prosti, med tjenestested Nord-Rana sokn, Mo i Rana

Søknadsfrist: 17.05.2021
Arbeidsgiver: Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Org. nr: – Stillingsident: 4379473993 Presentasjon av stillingen:

Det er ledig 100% stilling som sokneprest i Nord-Rana sokn i Mo i Rana.
Hvis du har lyst til på en variert prestetjeneste i en nord-norsk folkekirkevirkelighet, gode kollegaer, nær veksling mellom by land og storslått natur? Da er kan stillingen som sokneprest i Nord-Rana være noe for deg!

Soknepresten i Nord-Rana har en begivenhetsrik arbeidshverdag, med spennende og givende ansvarsområder. Soknet kjennetegnes som en tradisjonell folkekirkemenighet med et mangfoldig arbeid, og soknepresten bør evne å arbeide med alle aldersgrupper. Samtidig vil soknepresten være i et større team, som består av kantor, kirketjener, menighetspedagog/kateket og diakonmedarbeider/diakon. Alle i 100% stilling. Det er et særlig nært samarbeid med Sjona sokn, og det er også bygget opp et godt samarbeid med de øvrige soknene innenfor Rana kirkelige fellesråd (Gruben, Røssvoll, Nevernes og Mo).

Soknepresten har ansvar for det allsidige gudstjenestelivet i menigheten, hvor bl.a. trosopplæring, konfirmanter og diakoni er inkludert. Trosopplæringen er godt innarbeidet med tiltak av nasjonal og lokal art som gjennomføres jevnlig, hvor også soknepresten er delaktig. I Rana kirkelige fellesråd er det i tillegg to stillinger innenfor trosopplæringen, og samarbeidet er godt. «Kirkebakken kulturbarnehage» ligger like ved Ytteren kirke, som menigheten har et nært og godt samarbeid med.

Soknepresten går også inn i konfirmantarbeidet i samarbeid med menighetspedagog/kateket. Det foreligger gode planer, og det er tradisjon for godt konfirmant-samarbeid innenfor hele Rana kirkelige fellesråd. I forbindelse med diakoniarbeidet så holdes jevnlig andakter på sykehjem, i samarbeid med diakonmedarbeider/ diakon. Begravelser gjøres normalt innenfor fellesrådsområdet, med en ordning som fordeler antallet nokså likt på alle prestene (per dags dato betyr det 6 stillingshjemler prostiprest).
Se https://rana.kirken.no for mer informasjon om Kirken i Rana og Nord-Rana menighet.

Litt om kirke og Rana kommune:
Ytteren kirke (bygd 1977) er en arbeidskirke, med allsidige lokaler for menighetsarbeidet. Kontorene for soknets ansatte er i samme bygg. Nord-Rana ligger i Rana kommune med 26200 innbyggere. Det er en vidstrakt kommune med gode tilbud for både friluftsliv, byliv og arbeidsliv. Kommunen grenser til Saltfjellet og Polarsirkelen i nord, og naturen er storslått. Fjell og fjord gir et vell av muligheter både sommer og vinter, og det er et aktivt friluftsmiljø i kommunen. I vest ligger den flotte Helgelandskysten med gode muligheter for sjøliv og havfiske.

Mo industripark har vokst frem i fotsporene etter det tidligere jernverket og omfatter et variert tilfang av næringsvirksomheter. Byen har rike kompetansemiljøer, blant annet innen industrifag, data, utdanning og kultur. Nasjonalbiblioteket og Nordland teater er store kulturbedrifter i byen. Mo i Rana er også sete for fylkesbibliotek, distriktsmusikere og sydsamisk teater, og Statens innkrevingssentral har tilhold i byen. Her er også Campus Helgeland, tilknyttet Nord universitet. Rana har sykehus, kulturskole, kino, muséer og et rikt sang-, dans- og foreningsliv. Alpinanlegg, badeland, idrettshall og fotballbaner brukes aktivt av både barn og voksne. I Nord-Rana sokn er det tre skolekretser: Selfors, Ytteren og Båsmoen.

Se lenken for film om Rana kommune:
https://www.youtube.com/watch?v=CCEg1EQDBA4&app=desktop

Arbeidsoppgaver

 • Lede gudstjenestelivet
 • Utøve kirkelige handlinger
 • Delta i menighetsråd og samarbeide i det kirkelige arbeidet
 • Konfirmantundervisning i samarbeid med menighetspedagog/kateket
 • Det er ca. 70 konfirmanter årlig i Nord-Rana
 • Delta i trosopplæring og diakonalt arbeid med menighetspedagog/kateket, trosopplæringsteamet i Rana kirkelige fellesråd og diakonimedarbeider/diakon
 • Samarbeide og administrere frivillige
 • Delta i beredskapsordningen

Kvalifikasjoner

 • Cand.theol – eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)

 • Cand.theol – profesjonsstudium teologi (etter 2004)

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

 • Praktisk teologisk utdanning

 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet

  God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk

Personlige egenskaper

 • Engasjement for et inkluderende menighetsliv
 • Gode samarbeidsevner og evne til å skape gode relasjoner
 • Glad i å arbeide med alle aldersgrupper
 • God evne til å organisere og planlegge
 • Selvstendig og initiativrik
 • Bidra positivt inn i prostifellesskapet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø med mange engasjerte arbeidskollegaer
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA
 • Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Bokmål er målform i skole og kirke
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV)

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. Det pågår for tiden prosesser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestested.

Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand.

Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes i søknadsteksten, jfr. offentlighetsloven §25.

Kontaktinformasjon

Karianne Egeberg Gullfjell, Prost i Indre Helgeland prosti, 0047 479 74 841, karianne.egeberg.gullfjell@rana.kirken.no
Trine Nordvik Løkås, Rådgiver HR/HMS, 0047 992 33 246, tl447@kirken.no

Arbeidssted

Sørlandsveien 54
8624 Mo i Rana

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Den norske kirke

Referansenr.:4379473993
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 17.05.2021

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.