fbpx

Politiinspektør/GDE-leder

Søknadsfrist: 28.10.2020
Arbeidsgiver: Nordland politidistrikt

I Nordland politidistrikt har vi ledig stilling som politiinspektør, leder av driftsenhet Rana, med administrasjonssted Mo i Rana.

Leder av driftsenhet Rana inngår i politidistriktets ledergruppe og rapporterer direkte til politimesteren i Nordland politidistrikt. Leder av driftsenheten har overordnet ansvar for gjennomføring av polititjeneste i driftsenhetens geografiske område som omfatter kommunene Mo i Rana, Hemnes, Lurøy, Nesna og Træna. Driftsenhetslederen er også leder av Mo i Rana politistasjonsdistrikt og Mo i Rana politistasjon. Som deltager i politimesterens ledergruppe har du ansvar for å bidra til en god oppgaveløsning i hele distriktet.

Vi søker deg som motiveres av muligheten til å videreutvikle norsk politi i takt med samfunnsutviklingen, med bruk av moderne verktøy og arbeidsmetoder. Som leder i politiet skal du oppnå resultater på alle områder i daglig drift og ved kriser. Vi ser etter deg som setter retning, skaper oppslutning om mål og gjennomfører nødvendige endringer.

Politiets medarbeiderplattform beskriver medarbeiderne i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering av kandidater vil vi vektlegge disse egenskapene.

Politiet skal være en åpen og inkluderende etat. Vi skal gjenspeile utviklingen i samfunnet, og ønsker mangfold blant våre ledere. Vi har en målsetning om kjønnsbalanse i lederstillinger og oppfordrer kvinner til å søke.

Nordland politidistrikt benytter elektronisk søknadsregistrering. Trykk på "Søk på stillingen" nedenfor for å søke på stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Budsjett-, resultat- og personalansvar i den geografiske driftsenheten
 • Sørge for planmessig polititjeneste (forebygging, beredskap og etterforskning) med høy kvalitet, og som er kunnskapsstyrt og har en gjennomgående forebyggende innretning
 • Ivareta tjenesteproduksjonen og kontakten med publikum og sørge for god samhandling med kommunene og andre lokale aktører innenfor det geografiske området
 • Sørge for god ressursutnyttelse, god planlegging og god ivaretakelse av administrative oppgaver i driftsenheten
 • Sørge for tilstrekkelig vakt- og patruljeberedskap i driftsenheten, herunder å avgi personell til politidistriktets samlede politiberedskap
 • Utvikle ønsket kultur gjennom inkluderende ledelse og aktivt medarbeiderskap
 • Tilrettelegge for kunnskapsbasert erfaringslæring og sørge for systematiske forbedringer i polititjenesten
 • Sørge for tett samhandling med andre enheter og arbeidstakerorganisasjonene i politidistriktet

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Politiskole/politihøgskole eller annen relevant utdanning, minimum på bachelornivå
 • Minimum 3 års relevant ledererfaring
 • Relevant lederutdanning, hvis ikke må en forplikte seg til å ta en slik utdanning
 • God forståelse for kriminalitetsforebygging, etterretning, operativt politiarbeid, etterforskning og et helhetlig arbeid i straffesakskjeden
 • Kunnskaper om helse, miljø og sikkerhet
 • God resultatoppnåelse i tidligere stillinger

Ønsket:

 • Erfaring fra å lede endrings- og utviklingsprosesser
 • Bred politifaglig erfaring, herunder forebygging, etterforskning, etterretning og operativt politiarbeid

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig, jf. Sikkerhetsloven.

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert med god beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Godt helhetlig blikk og evne til strategisk og langsiktig arbeid
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsbyggende evner
 • Gode samarbeidsevner
 • Samfunnsorientert og forståelse for enhetens rolle i politiets samfunnsoppdrag
 • Medarbeiderorientert og med evne til å motivere og utvikle medarbeidere
 • Gjenspeile politiets verdier som respekt, modig, helhetsorientert og tett på

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • En utfordrende rolle med stor synlighet og bred kontaktflate
 • Stillingen lønnes som politiinspektør (SKO 0290), lønnstrinn 84 — 90, kr. 906 000 — 1 060 700 per år
 • Nordland politidistrikt er en IA-bedrift
 • Gode pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Heidi Kløkstad, Politimester, 75545913
Alf-Anton Røst, Avdelingsdirektør Stab HR/HMS, 75545924

Arbeidssted

Midtre gate 9
8624 Mo i Rana

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Nordland politidistrikt

Referansenr.:4297885599
Stillingsprosent: 100%
Fast stilling
Søknadsfrist: 28.10.2020

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.