fbpx

politiførstebetjent/patruljeleder, GDE Salten, Ytre Salten politistasjonsdistrikt, Ørnes politistasjon

Søknadsfrist: 29.11.2021
Arbeidsgiver: Nordland politidistrikt

Org. nr: – Stillingsident: 4447069732 Presentasjon av stillingen:
Ved GDE Salten, Meløy politistasjonsdistrikt er det ledig faststilling som politiførstebetjent/patruljeleder med oppstart….

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver

 • Implementere forebyggende tjeneste i politiet på en slik måte at den fremmer og befester borgernes rettsikkerhet og trygghet
 • Utøve arbeidsledelse ved å lede den operative tjenesten innen angitt geografisk området, etter gjeldende instrukser og føringer fra operasjonsleder/innsatsleder/seksjonsleder/nærmeste leder. Foruten administrative oppgaver i sann tid, vil dette blant annet innebære å lede, koordinere og kvalitetssikre akutte og planlagte operasjoner, samt aksjoner på taktisk nivå
 • Ansvar for å iverksette og sikre gjennomføring av etterforskning etter metode politiarbeid på stedet, følge opp andre pågående etterforskningsoppgaver i samhandling med operasjonssentral, IL, FSI og E-jour
 • Ansvar for gjennomføre kunnskapsstyrt patruljetjeneste og sørge for innhenting og videreformidling av etterretningsinformasjon
 • Ansvar for å melde inn saker til tilbakemeldingsmøter
 • I samarbeid med operasjonssentral, sørge for gjennomgang av oppfølging av mannskapene etter større hendelser
 • Ha god kjennskap til politidistriktets planverkordrer, og instrukser
 • Sørge for gjennomføringen av målrettet tjeneste i henhold til politidistriktets strategi

Øvrige oppgaver

 • Ha tett samarbeid med samarbeidspartnere internt og eksternt, eks. politikontakt, FSI og etterretning
 • Vaktsjef med ansvar for arrest, jfr. arrestinstruks på steder hvor det er arrestlokasjon
 • Medvirke til godt arbeidsmiljø og ønsket kultur
 • Andre oppgaver etter avtale

Kvalifikasjoner

Nødvendige

 • Eksamen fra politiskolen/politihøgskolen
 • Bred politioperativ erfaring/minimum 4 års tjeneste
 • God innsikt i politiets plan- og instruksverk
 • Må kunne sikkerhetsklarere for Hemmelig
 • Gode samarbeidsevner

Ønsket

 • Utdanning innen annen relevant fagkunnskap
 • Ettforskningserfaring
 • Erfaring innen ledelse av redningstjeneste
 • Erfaring som eldstemann

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Evne til å etterleve PNP`s intensjoner om nye arbeidsprosesser og metoder
 • Serviceinnstilt, fleksibel og initiativrik
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og med god gjennomføringsevne
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Som leder må du i tillegg kunne lede i samsvar med vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som politiførstebetjent (stillingskode 1455), ltr. 60-63, fra kr 543 500 – 574 700 brutto per år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. trening i arbeidstiden o.l.)
 • Bedriftshelsetjeneste

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Jim Ragnar Kristiansen, Politistasjonssjef, 90847996

Arbeidssted

Christian Tidemanns vei 4
8150 Ørnes

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Nordland politidistrikt

Referansenr.:4447069732
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 29.11.2021

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.