fbpx

Politiførstebetjent/patruljeleder, GDE Helgeland, Ytre Helgeland, Sandnessjøen

Søknadsfrist: 30.10.2020
Arbeidsgiver: Nordland politidistrikt

Org. nr: – Stillingsident: 4298585793 Presentasjon av stillingen:

I Nordland politidistrikt er det 1 ledig stilling som politiførstebetjent/patruljeleder fra 1. desember 2020. Stillingene er stedsplassert ved GDE Helgeland, med arbeidssted ved Ytre Helgeland lensmannsdistrikt, Sandnessjøen.

Ytre Helgeland lensmannsdistrikt består av tjenestestedene Alstahaug og Leirfjord og Herøy og Dønna. Lensmannsdistriktet har 19 stillingshjemler. Det bor ca. 13 000 innbyggere i regionen, en region med industriell utvikling innenfor olje, gass og havbruk. Den ledige stillingen har sitt faste oppmøtested ved tjenestestedet Alstahaug og Leirfjord, Sandnessjøen. Den som tilsettes må påregne og delta i vakt- og beredskapstjeneste for hele driftsenheten.

Ved internt opprykk kan det bli ledig fast stilling som politibetjent 1/2/3. Det må angis i søknaden hvilke stillinger det blir søkt på.

Nordland politidistrikt benytter elektronisk søknadsregistrering. Trykk på "Søk på stillingen" nedenfor for å søke på stillingen.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver

 • Implementere forebyggende tjeneste i politiet på en slik måte at den fremmer og befester borgernes rettssikkerhet og trygghet
 • Utøve arbeidsledelse ved å lede den operative tjenesten innen angitt geografisk område, etter gjeldene instrukser og føringer fra operasjonsleder/innsatsleder/funksjonsleder/nærmeste leder
 • Foruten administrative oppgaver i sann tid, vil dette blant annet innebærer å lede, koordinere og kvalitetssikre akutte og planlagte operasjoner, samt aksjoner på taktisk nivå
 • Ansvar for å iverksette og sikre gjennomføring av etterforskning etter metode politiarbeid på stedet, og følge opp andre pågående etterforskningsoppgaver i samhandling med operasjonssentral, Felles straffesaksinntak (FSI) og E-jour
 • Ansvar for å gjennomføre kunnskapsstyrt patruljetjeneste og sørge for innhenting og videreformidling av etterretningsinformasjon
 • Ansvar for å melde inn saker til tilbakemeldingsmøter (TM)
 • I samarbeid med operasjonssentral, sørge for gjennomgang av og oppfølging av mannskapene etter større hendelser
 • Ha god kjennskap til politidistriktets planverk, ordrer og instrukser
 • Sørge for gjennomføringen av målrettet tjeneste i henhold til politidistriktets strategi

Øvrige oppgaver

 • Ha tett samarbeid med samarbeidspartnere internt og eksternt, eks politikontakt, etterforskningsleder, FSI og etterretning
 • Vaktsjef med ansvar for arrest, jfr arrestinstruks på de steder hvor det er arrestlokasjoner.
  Medvirke til godt arbeidsmiljø og ønsket kultur
 • Andre oppgaver etter avtale

Kvalifikasjoner

Nødvendige

 • Eksamen fra politiskolen/politihøgskolen
 • Bred politioperativ erfaring
 • God innsikt i politiets plan- og instruksverk
 • Må av beredskapsmessige hensyn bo i vaktregionen Ytre Helgeland i vaktperioder

Ønsket

 • Utdanning innen annen relevant fagkunnskap
 • Etterforskningserfaring
 • Erfaring innen ledelse av redningstjeneste
 • Erfaring som eldstemann

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG.

Personlige egenskaper

 • Evne til å etterleve PNP`s intensjoner om nye arbeidsprosesser og metoder
 • Serviceinnstilt, fleksibel og initiativrik
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og med god gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Identifisere seg med verdiene i medarbeiderplattformen til politiet; modig, helhetsorientert, tett på og vise respekt

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politiførstebetjent (stillingskode 1455), lønnstrinn 61, kr 542.400 brutto pr. år.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • IA-bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Tom Andre Giertsen, Lensmann, 75045007

Arbeidssted

Torulv Kveldulvsons gate 27
8803 Sandnessjøen

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Nordland politidistrikt

Referansenr.:4298585793
Stillingsprosent: 100%
Fast stilling
Søknadsfrist: 30.10.2020

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.