fbpx

Miljøterapeut og helsefagarbeider, Nygårdsvoldsgate 12 – Storebasen (2021/220)

Søknadsfrist: 24.05.2021
Arbeidsgiver: Rana kommune Miljøterapeutisk avdeling (MTA)

Org.nr.:872 418 032 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en egen fagavdeling innen helse og omsorg. Avdelingen yter tjenester til utviklingshemmede og funksjonshemmede personer hjemlet i Lov om kommunale omsorg og helsetjenester som bidrar til at innbyggere med funksjonshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet.
MTA er inndelt i tre tjenesteområder; boligtjenester, hjemmeboende og dag- og arbeidstilbud.

I boligtjenesten er det ved Nygårdsvoldsgate 12 – Storebasen, ledig

  • 72,18 % vikariat for miljøterapeut, fra 15.07.2021 — 22.04.2022
  • 50 % fast nattestilling for helsefagarbeider, fra dags dato
  • 18,66 % fast helgestilling for helsefagarbeider, fra dags dato

Sentrale oppgaver:
• Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid ift. tjenestemottakerne.
• Kartlegge behov, utarbeide mål og tiltaksplaner.
• Samarbeid med pårørende, og andre berørte parter.
• Medisinoppfølging i forhold til gjeldene rutiner.

Kvalifikasjonskrav:
• I miljøterapeutstilling søkes etter 3årige helse-sosialfaglig høgskoleutdanning.
• Helsefagarbeiderstillingene krever autoriserte helsefagarbeidere. Ved mangel på kvalifiserte søkere kan studenter/ elever under relevant utdanning komme i betraktning
• Erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemming vil være en stor fordel.
• Førerkort klasse B.
• Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Det vil være en del forskjell i arbeidsoppgavene for miljøterapeut og helsefagarbeider natt.

Arbeidstid: Turnus.
• Miljøterapeut: Langvakter i helgene med 12 timers skrift. Arbeid hver 4. helg.
• Nattstilling og helgestilling: Arbeid hver 2. helg

Ved evt. intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Vi ber søkerne oppgi om de også ønsker å stå som søkere på andre ledige stillinger. Oppgi nåværende ansettelsesforhold og stillingsstørrelse.

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan regne med å bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
avdelingsleder Nina Nilsskog tlf.: 952 54 248. eller
seksjonsleder Kari Mette Lindmark, tlf.: 990 36 155

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 24.05.2021
Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Kari Mette Lindmark, Tlf: +47 75146477, Epost: kari.mette.lindmark@rana.kommune.no

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.