fbpx

Miljøarbeider helg, Heimengveien 31 MTA (2020/115)

Søknadsfrist: 2020-04-14T00:00
Arbeidsgiver: Rana kommune Miljøterapeutisk avdeling

Org.nr.:872 418 032 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

 1. gangs utlysning
  Miljøterapeutisk avdeling
  Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en fagavdeling innen kommunens helse og omsorgstjenester. Avdelingen yter tjenester hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven som bidrar til at innbyggere med utviklingshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. Vi har organisert fagavdelingen i tre seksjoner; seksjon for boligtjenester, seksjon for hjemmeboende og seksjon dag- og arbeidstilbud, også kalt Rana Arbeidssenter.

I seksjon Boligtjenesten er det ved avdeling Heimengveien 31, ledig:

 • 26,41 % fast stilling som miljøarbeider, fra dags dato.

Stillingen er en helgestilling.

Vi søker selvstendige personer som er brukerorientert, ansvarsfull, stolt, tydelig og arbeidsglad.

Hovedoppgaver:

 • Tjenesteyting i henhold til individuelle behov, enkeltvedtak, planer, rutiner og prosedyrer
 • Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid ift tjenestemottakerne.
 • Samarbeid med pårørende, verger og andre berørte parter.
 • Være en god rollemodell for tjenestemottakerne

Kvalifikasjonskrav:

 • Helse- og /eller sosialfaglig utdanning på videregående nivå.
 • Personer med relevant praksiserfaring eller vernepleierstudenter og personer under utdanning til helsefagarbeider kan vurderes tilsatt hvis mangel på kvalifiserte søkere.
 • Førerkort klasse B.
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig godt.
 • Beherske data som verktøy
 • Gyldig politiattest, jf. Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

Ønskede egenskaper og kvalifikasjoner som vektlegges:

 • Arbeidserfaring med mennesker med psykisk utviklingshemming.
 • Erfaring med å jobbe etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9.
 • Evne til å jobbe selvstendig og samtidig ha gode teamegenskaper.

På grunn av sammensetting av personale oppfordres menn til å søke.

Arbeidstid: Turnus med arbeid hver 4. helg (12-timersskift lør/søn)

To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne og bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som leveres ved jobbintervju. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Ved krav om gyldig politiattest skal denne fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til avdelingsleder Trond Kenneth Myrvang, tlf: 75 14 69 86 eller mob: 47 03 79 79

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 14.04.2020
Link til søknadsskjema: Send søknad

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.