fbpx

Ledig midlertidig stilling som rådgiver ved Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie, seksjon for utlendingsforvaltning, stedsplassert Mosjøen, Bodø, Narvik eller Svolvær

Søknadsfrist: 7.12.2021
Arbeidsgiver: Nordland politidistrikt

Org. nr: – Stillingsident: 4451366638 Presentasjon av stillingen:
Ved Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie (FUFSR), seksjon for utlendingsforvaltning, er det ledig stilling som rådgiver (sko 1434) midlertidig i 2 år. Stillingen er stedsplassert i Mosjøen, Bodø, Narvik eller Svolvær. Tiltredelse etter avtale.

Ved eventuelt internt opprykk kan det bli ledig vikariat (tom 31.12.2023) som førstekonsulent (sko 1408). Ved ledighet i tilsvarende stilling innen driftsenheten, kan samme søkermasse benyttes ved eventuell ansettelsesprosess.

Seksjon for utlendingsforvaltning skal ivareta rettssikkerhet, god kvalitet, lik behandling og en trygg og effektiv oppgaveløsning. Publikums behov for tilgjengelighet og service skal ivaretas. Hovedoppgavene for seksjonen er å behandle innleverte søknader i henhold til gjeldende regelverk og praksis, og samtidig arbeide kriminalitetsforebyggende, blant annet ved å foreta god dokument- og personkontroll (ID-kontroll). Seksjonen har delegert vedtaksmyndighet fra UDI. Det er i Nordland Politidistrikt 4 oppmøtesteder for publikum, Mosjøen, Bodø, Narvik og Svolvær.

Arbeidsoppgaver

Rådgiver:

 • Bidra til faglig informasjon og kompetanseheving i seksjonen, politiet og eksternt
 • Bistå ledelsen i utarbeidelse av høringstilsvar, og rapporteringer
 • Deltakelse i prosjekter som f.eks innføring av nye arbeidsmetoder og nye verktøy
 • Kompleks/selvstendig saksbehandling og utredning.
 • Utføre intervjuer og forkynnelser som del av saksforberedelsen
 • Veilede publikum og motta søknader i saker som gjelder midlertidig oppholdstillatelse, permanent oppholdstillatelse, reisedokumenter og norsk statsborgerskap
 • Forestå ID-kontroll, både av person og dokument.
 • Eventuelt andre oppgaver etter behov

Førstekonsulent:

 • Motta søknader i saker som gjelder midlertidig oppholdstillatelse, permanent oppholdstillatelse, reisedokumenter og norsk statsborgerskap
 • Forestå ID-kontroll, både av person og dokument.
 • Effektuere vedtak, bestille oppholdskort og reisedokumenter
 • Saksbehandling av søknader om førstegangs og fornyet oppholdstillatelse
 • Veilede publikum ved henvendelser, per telefon eller skriftlig
 • Saksbehandling av saker i henhold til delegert vedtaksmyndighet
 • Utstede registreringsbevis i saker som er omfattet av EØS-regelverket

Kvalifikasjoner

Rådgiver:

 • Utdannelse på diplom-/bachelornivå. Ved spesielt relevant utdannelse eller lang og relevant praksis kan utdanningskravet fravikes

 • Relevant yrkeserfaring

 • Kunnskap om regelverket innen utlendingsloven og forvaltningsloven

 • Kjennskap til DUF (Datasystemet for utlendings- og flyktningesaker)/Norvis

 • Gode språkkunnskaper, må beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig

 • Gode IT-kunnskaper

 • Plettfri vandel

  Ønskelig:

 • Kjennskap til politietatens oppgaver er en fordel

Førstekonsulent:

 • Relevant utdannelse på diplom-/bachelornivå, gjerne innen samfunnsfaglige fag og/eller med juridisk kompetanse

 • Lang erfaring fra saksbehandling innen utlendingsforvaltning kan i særlige tilfeller kompensere for manglende formalkompetanse

 • Gode språkkunnskaper, må beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig

 • Gode IT-kunnskaper

 • Plettfri vandel

  Ønskelig:

 • Kunnskap i et tredje språk

 • Kjennskap til utlendingsforvaltningen

 • Kjennskap til politietatens oppgaver

 • Erfaring fra offentlig forvaltning, veiledning av publikum eller annen publikumsekspedering er en fordel

 • Kjennskap til DUF (Datasystemet for utlendings- og flyktning saker)/Norvis

  Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

Rådgiver:

 • Må være serviceinnstilt, effektiv, og ha evne til å samarbeide
 • Må kunne analysere, evaluere, veilede og arbeide tverrfaglig
 • Må kunne motivere, organisere og koordinere arbeidsoppgaver/prosjekter
 • Ha evne til å finne praktiske og målrettede løsninger
 • Ha beslutningsevne, og bidra til internt tverrfaglig miljø
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt

Førstekonsulent:

 • Er selvstendig og ansvarsbevisst
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Er resultatorientert og har gode analytiske evner
 • Har evne til å møte publikum og kollegaer på en positiv og serviceinnstilt måte
 • Er fleksibel og har stor arbeidskapasitet
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform www.politiet.no

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som Rådgiver (stillingskode 1434), lønnstrinn 60-65 brutto årslønn fra kr 543.500-594.300 brutto per år
 • Stillingen lønnes som Førstekonsulent (stillingskode 1408), lønnstrinn 55-61 brutto årslønn fra kr 499.50-553.500 per år.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Fleksitidsordning

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Contacts

Lisbeth Mastermo, Seksjonsleder utlendingsforvaltning, 75545838, Lisbeth.Mastermo@politiet.no

Location

Midtre gate 9
8624 Mo i Rana

Apply for position:Click here

Key information:

Employer:Nordland politidistrikt

Reference number:4451366638
Percentage of full-time: 100%
Application deadline: 07.12.2021

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.