fbpx

Ledig fast stilling som politibetjent 3/2/1 – etterforsker, i Nordland politidistrikt, Mo i Rana politistasjon.

Søknadsfrist: 9.12.2021
Arbeidsgiver: Seksjon for etterretning, forebygging og etterforskning, Nordland politidistrikt

Org. nr: – Stillingsident: 4452139376 Presentasjon av stillingen:

Ved Seksjon for etterretning, forebygging og etterforskning ved Rana politistasjonsdistrikt, er det ledig fast stilling som politibetjent 3/2/1 – etterforsker, samt 1 – 2 vikariater til 01.09.22. Stillingene er stedsplassert ved Mo i Rana politistasjon.

Seksjon for etterretning, forebygging og etterforskning ved Rana politistasjonsdistrikt har det politifaglige ansvaret for all etterretning, forebygging og etterforskning innenfor enheten, med unntak av saker/saksområder besluttet lagt til andre tjenesteenheter eller til Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver:

 • Sørge for at tildelte straffesaker og oppgaver etterforskes med høy kvalitet og tilstrekkelig framdrift, og i tråd med gjeldende regelverk, faglige standarder og anerkjente etterforskningsmetoder.
 • Prioritere, organisere og gjennomføre etterforskning i tett samarbeid med påtaleansvarlig, etterforskningsleder og seksjonsleder.
 • Arbeide kunnskapsstyrt og være helhetsorientert i det forebyggende arbeidet, herunder aktiv bidragsyter til innføring av kunnskapsbasert politiarbeid (KUBA).
 • Forebyggende tilstedeværelse på arenaer der politiet bør være, også på nett.
 • Andre etterforskningsoppgaver vil kunne bli tillagt stillingen etter behov/-kompetanse.
 • Fungere som hovedetterforsker.

Øvrige oppgaver:

 • Inngå på støtteliste patruljeseksjonen etter behov p.t hver 3. helg.
 • Delta på obligatorisk årlig opplæring for etterforskere.
 • Andre oppgaver tildelt av seksjonsleder/etterforskningsleder.
 • Arbeidsoppgaver knyttet til digitalt politiarbeid må påregnes den som ansettes i fast stilling.

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Politi(høg)skolen.
 • Interesse og motivasjon for etterforskningsfeltet.
 • Kunnskap om relevante lover, forskrifter og avtaleverk.
 • Operativt godkjent IP4 (søker som ikke er operativt godkjent forplikter seg til å gjennomføre slik opplæring).

Ønsket kompetanse:

 • Videreutdanning i etterforskning.
 • Erfaring fra etterforskning.
 • Erfaring fra forebyggende politiarbeid.
 • Erfaring fra tverretatlig samarbeid.
 • Erfaring med kunnskapsbasert politiarbeid (KUBA).
 • Politifaglig kompetanse som supplerer krav til utdanning.
 • Videreutdanning/erfaring fra digitalt politiarbeid.

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for inntil hemmelig iht. sikkerhetsloven.

Personlige egenskaper

 • Motivert fleksibel og løsningsorientert.
 • Gode samarbeidsevner, strukturert, selvstendig, og godt humør.
 • Resultatorientert med helhetssyn og fokus på politidistriktets måloppnåelse.
 • God til å kommunisere og etablere gode relasjoner.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform på www.politiet.no

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi.
 • Lønnsplassering som politibetjent 1 (SKO 1457 – alt. 04-07, lønnstrinn 39-49) fra kr 391.800 – 454.200 brutto per år.
 • Lønnsplassering som politibetjent 2 (SKO 1459 – alt. 06-10, lønnstrinn 43-54) fra kr 413.500 – 491.200 brutto per år.
 • Lønnsplassering som politibetjent 3 (SKO 1461 – alt 09-11, lønnstrinn 49-59) fra kr 454.200 – 534.400 brutto per år.
 • Tillegg med inntil kr 45.000 for tjenestegjøring ved etterforskningsseksjonen.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Trening i arbeidstiden.
 • Bedriftshelsetjeneste

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Contacts

Kristian Hanssen, Politistasjonssjef, 91772443

Location

Midtre gate 9
8624 Mo i Rana

Apply for position:Click here

Key information:

Employer:Nordland politidistrikt

Reference number:4452139376
Percentage of full-time: 100%
Application deadline: 09.12.2021

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.