fbpx

Ledende helsesykepleier

Søknadsfrist: 25.04.2021
Arbeidsgiver: Alstahaug kommune

Ved Alstahaug helsestasjon har vi ledig stilling som avdelingsleder.
Nærmeste leder er kommunalsjef Helse.

Beskrivelse avdeling

Det er pr. t. 7 ansatte inkl. avdelingsleder som arbeider ved helsestasjonen.
I tillegg til avdelingsleder er det ansatt helsesykepleiere, jordmor og sekretær, til sammen 7,4 stillinger

Arbeidsoppgaver

Som avdelingsleder vil du ha ansvar for daglig drift, både faglige og personalmessige.
Du skal følge opp kommunens etiske retningslinjer, gjeldende myndighetskrav for tjenesteyting, og kommunens
personalpolitikk. Du vil være ansvarlig for, og en pådriver til et godt HMS-arbeid i avdelingen og utvikling av tjenestene.
Du må bidra til godt arbeidsmiljø, både fysisk og psykososialt..

Personalansvaret innebærer blant annet;
Ansvar for oppfølging av den enkelte medarbeider, herunder medarbeidersamtaler, medarbeiderutvikling, veilede
ansatte i forhold til individuelle mål og tiltak, oppfølging av sykmeldte i henhold til IA-avtalen.

Daglig drift av avdelingen innebærer blant annet;
Ansvar for vedlikehold og utvikling av gode dokumentasjonsrutine
Internkontroll
Budsjettkontroll og økonomi.
Ansvar for planlegging av drift og faglig utvikling.
Ansvar for utvikling og endring innen egen avdeling.
Personalansvar
Forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorgen, reisevaksinering, og smittevernkontroll av flyktninger og asylanter.
God og tett samarbeid omkring barn- og unge, inkludert arbeid med individuelle planer (IP)

Du har:

Autorisasjon som sykepleier, med videreutdanning som helsesykepleier
lederutdanning
relevant ledererfaring
kommunal eller offentlig erfaring
gode digitale ferdigheter
gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
kunnskap om lover, veiledere og avtaleverk for tjenestene
kunnskap om forebygging og helsefremming som metode
førerkort i klasse B

Videre må du være:

tydelig og trygg leder som er positiv, ansvarsbevisst og engasjert, som kan motivere og videreutvikle medarbeiderne.
fokusert på kontinuerlig drift av tjenestene, og strategisk planlegging av fremtidens tjenestetilbud
selvstendig, løsningsorientert, fleksibel, og like en variert og aktiv hverdag
personlig egnet og ha interesse for fagfeltene
ha en lederfilosofi basert på nærvær, åpenhet, tillit og ansattes medvirkning

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning. Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.
Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.no under ledige stillinger. Vedlegg til søknad må være i PDF format. Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.