fbpx

Kultursjef (vikariat)

Søknadsfrist: 21.06.2021
Arbeidsgiver: Alstahaug kommune

Alstahaug er en fremtidsrettet og mangfoldig kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Under visjonen "Et historisk sted med nye muligheter" leverer våre ansatte gode tjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring.

Kulturenheten er et viktig tjenesteområde innen Oppvekst og kultur i Alstahaug kommune. Kommunen har et mangfoldig kulturliv som skal videreføres og videreutvikles, i tillegg til drift av Kulturbadet, et regionalt multifunksjonelt kulturhus.
Enhet for kultur i Alstahaug kommunen er lokalisert til Kulturbadet og arbeider ut fra visjonen "mulighetenes hus".

Beskrivelse avdeling

Kulturenheten er organisert med egne, dedikerte ledere for hver enkelt avdeling;

  • Bibliotek/galleri
  • Kino/kiosk
  • Scener og utleie
  • Svømmehall
  • Idrett og fritid, herunder Alstahaug frivilligsentral, Ungdomstjenesten i Alstahaug og BUA
  • Allmenn kultur
    Enheten er en regional utviklingsaktør og arbeider blant annet med opplevelser som framhever
    regionens og landsdelens røtter og egenart.

Arbeidsoppgaver

Kultursjefen har resultat-, økonomi- og personalansvar innen tjenesteområde Kultur, og har et overordnet ansvar for å videreføre og videreutvikle Alstahaug som en synlig, aktuell og aktiv kulturkommune.

Til dette søker vi en Kultursjef som engasjerer, motiverer, skaper samhold, og bidrar til gode opplevelser både for kommunens egne innbyggere og tilreisende. Kultursjefen skal bidra til at Alstahaug opprettholder og videreutvikler sin posisjon som en sterk kulturkommune med et variert tilbud av kulturelle aktiviteter.
Kultursjefen får en viktig strategisk rolle, skal ha det overordnede ansvar for kultur, idrett og frivillighet i Alstahaug kommune. Stillingen skal sikre faglig kompetanse innen arrangement, omdømme- og identitetsbygging, og ha en tydelig rolle ut mot kulturaktørene i Alstahaug kommune.

Kultursjefen skal arbeide for å koordinere, videreutvikle og ta initiativ til kulturtiltak og arrangementer som bidrar til et variert og stimulerende kulturliv for kommunens innbyggere og tilreisende. Kultursjefen skal også gjennom sin utadrettede aktivitet, sammen med aktuelle samarbeidspartnere, bidra til positiv identitets- og omdømmebygging for Sandnessjøen og Alstahaug kommune.

Kultursjefen har ansvar for saksbehandling av politiske saker innen fagområde Kultur, og skal legge til rette for, og følge opp politiske målsettinger, strategier og planer i samarbeid med kommunens øvrige ledelse. Videre har Kultursjefen ansvar for å utarbeide og oppdatere aktuelle planer for kulturfeltet.

Da vår nåværende kultursjef har permisjon for å gå inn i annen stilling søker vi etter ny kultursjef/daglig leder for Kulturbadet med spesielt vekt på organisasjonsutvikling, økonomistyring og personalforvaltning. Kultursjef har det overordnede kulturfaglige ansvar for enheten, samt for den daglige drift av Kulturbadet. Vikariatet vil være for perioden ca 23.august 2021 – oktober 2023.

Kultursjefen har resultat-, økonomi- og personalansvar innen tjenesteområde Kultur, og har et overordnet ansvar for å videreføre og videreutvikle Alstahaug som en synlig, aktuell og aktiv kulturkommune.

Krav til kompetanse

Det er ønskelig med utdanning fra høyskole/universitet innen offentlig administrasjon og forvaltning/økonomi.
Kompetanse innen ledelse, organisasjon og administrasjon. God økonomiforståelse, erfaring fra økonomistyring, samt god skriftlig framstillingsevne. Ledererfaring vil bli vektlagt.
Relevant kompetanse innen kulturfeltet er ønskelig.

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, med lønn etter gjeldende tariffavtale og medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.no
Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.