fbpx

Kulturarbeider for ungdom

Søknadsfrist: 15.05.2021
Arbeidsgiver: Alstahaug kommune

Alstahaug kommune har ledig 80 % fast stilling som kulturarbeider for ungdom

Ungdomstjenesten er en av Alstahaug kommunes satsingsområder for ungdom, og under fanen #UNG legges det til
rette for ulike aktiviteter for ungdom.

Våre ungdomstilbud skal være attraktive og utviklende mestringsarenaer for både sosial og kulturell kompetanse.
Ungdom skal ha reell innflytelse og kunne realisere sine ideer.
Tjenesten er bl.a tuftet på ungdommenes egne tilbakemeldinger og uttrykte behov i kommunen.

Ungdomstjenesten skal arbeide for og med de unge, være en aktiv bidragsyter med fokus på;
" Medbestemmelse
" Å bygge et inkluderende miljø med vi-følelse
" Samordning og koordinering av fritidstilbud
" Forebygging
Ungdomstjenesten organiseres under idrett og fritid i enhet for kultur.

Arbeidsoppgaver

Stillingen inneholder bl.a:
" Tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteter for ungdom
" Samarbeid med andre instanser som arbeider for ungdom, f.eks. gjennom SLT-team
" Oppsøkende virksomhet mot ungdom
" Administrativt arbeid
" Sekretær for Alstahaug ungdomsråd
Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Vi søker

en kulturarbeider som kan arbeide på de unges vilkår, og stå støtt som den ansvarlige voksne.
Du må kunne arbeide både fleksibelt og strukturert, og ha god evne til kommunikasjon og samarbeid.
Din evne til å skape tillit og etablere gode relasjoner er viktig for oss.
Du må være en tydelig voksen som tør stole på ungdom og liker å jobbe med ungdom.

Krav til kompetanse

Det er ønskelig med 3-årig relevant høyskoleutdanning (gjerne sosialfaglig).
Personlig egnethet er viktig for stillingen, og vil bli vektlagt sterkt i en tilsetting.

Lønn etter avtale.
Tiltredelse etter avtale.

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.no
Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.