fbpx

Kateket m/faglig oppfølging av trosopplæringen i Nord-Helgeland prosti

Søknadsfrist: 24.10.2021
Arbeidsgiver: Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd

Org. nr: – Stillingsident: 4437470470 Presentasjon av stillingen:
Stillingen er todelt fordelt 50/50%:
Kateket i Sandnessjøen menighet og Hovedansvar for trosopplæringen i Nord-Helgeland prosti.

Vi søker en engasjert og dyktig medarbeider rettet mot barn og ungdom i aldersgruppen 0-18 år tilknyttet Den norske kirke. Arbeidet innebærer både tiltak og aktiviteter.
Du har gjerne lederegenskaper og kjennskap til budsjett/regnskap/saksbehandling.

Fellesrådet er pt. inne i en forsøksordning med sammenslåing av hhv. Leirfjord kirkelige fellesråd og Alstahaug kirkelige fellesråd til nytt organ: Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd (LAKF) gjeldende tom. 31.10.2023.

LAKF er vertsfellesråd for trosopplæringen i Nord-Helgeland prosti, som består av 8 kommuner på Helgelandslandskysten; Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna (HALD) og Lurøy, Nesna, Træna og Rødøy (LUNTRØ).

Her er vi omkranset av vakker natur og mange fine turområder både på land og til havs, med fjellrekken Syv Søstre og Dønnamannen i nærheten, samt fjellene Lovund, Trænastaven, Rødøyløva og Hestmannen, som alle er flotte landemerker og kan bestiges

Vi er en stab på 18-20 personer i både hel- og deltidsstillinger, som arbeider mye i team. Sammen med prost, prostiprest og 3 sokneprester har vi kontorfellesskap ved Alstahaug kirkekontor, som ligger i Sandnessjøen menighetssenter i nærhet av Sandnessjøen kirke. I tillegg har vi trosopplæringsmedarbeidere som er tilknyttet lokale menighetskontor i ovennevnte kommuner.
Det holdes fast ukentlig stabsmøter.

Arbeidsoppgaver

Kateket i Sandnessjøen menighet:

 • Hovedansvar for konfirmantarbeid, skole-kirke, barnehage-kirke samarbeid, og arbeid med
  trosopplæring. Samarbeid med prest og øvrige ansatte om disse tiltakene og gjeldene planer.
 • Delta på gudstjenester tilknyttet undervisning og trosopplæringstiltak
 • Lede og videreutvikle arbeidet med menighetens trosopplæringsplan.
 • Sørge for breddetiltak som f.eks. Tårnagenter, Lys Våken, samt ansvar for jule- og påskevandringer,
  skolegudstjenester, babysang m.m , blir planlagt og gjennomført.
 • Skape engasjement og trivsel for barn og unge.
 • Budsjettoppfølging, attestasjon av regninger vedr. konfirmant- og dåpsopplæring

Hovedansvar for trosopplæringen i N.H prosti:

 • Veiledningsansvar sammen med prost for de ansatte i trosopplæringen i prostiet. Herunder kursing,
  samtaler, møter med ansatte og event. møter med menighetsråd.
 • Koordinerer trosopplæringen i HALD sammen med tilsatte og prestetjenesten.
 • Ansvar for rekruttering i ledige stillinger, utlysning og oppfølging
 • Budsjett-, regnskapsoppfølging og rapporteringsansvar til «Styringsgruppen for trosopplæring i
  prostiet» m.fl. Attestasjon av regninger m.m.
 • Saksbehandler og tilrettelegging for møter i «Styringsgruppen for trosopplæring i prostiet»
 • Ansvar for fellestiltak i HALD: Barnefestival (planlegging, koordinering, gjennomføring og etterarbeid,
  og andre fellestiltak som f.eks. Hemnesnatta.

Generelt for begge ansvarsområder:

 • Rekruttere og følge opp frivillige medarbeidere. Kursing.
 • Andre oppgaver ut fra menighetenes behov innenfor arbeidstid og økonomiske rammer.
 • Det må påregnes kvelds- og helgearbeid, og at det i enkelte perioder er mer aktivitet enn i andre
  perioder.

Kvalifikasjoner

 • Jfr. § 4 i Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateketer fastsatt av Kirkemøtet

  1. Mastergrad med fordypning i kristendomskunnskap pedagogikk eller kateketikk, som omfatter:
   a) Utdanning i kristendomskunnskap med minimum 80 studiepoeng
   b) Utdanning i relevant pedagogikk/formidlingsfag med minimum 30 studiepoeng
   c) Utdanning i praktisk-kirkelige fag med hovedvekt på kateketiske emner og med veiledet praksis
   på til sammen minimum 60 studiepoeng
   Eller
  2. Teologisk embetseksamen, praktisk-teologisk seminar og utdanning innen pedagogikk/formidlingsfag
   tilsvarende minst 60 studiepoeng
   Eller
  3. Fast stilling som kateket eller er vigslet som kateket

Kirkerådet kan godkjenne at personer med annen faglig jevngod og relevant utdanning/praksis godkjennes som kateket.

Dersom det ikke melder seg søkere som oppfyller kvalifikasjonskravene til kateket, kan Sør-Hålogaland bispedømme godkjenne at stillingen midlertidig omgjøres til annen stilling innen kirkelig undervisning.

 • Tilsettingsvilkår: Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og biskopen gir tjenestebrev.
 • Det legges vekt på erfaring fra barne- og ungdomsarbeid.
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne, og har gode kommunikasjonsevner
 • Du har god kjennskap til bruk av sosiale medier og ulike dataverktøy.

Personlige egenskaper

 • Du er en relasjonsbygger, og har kontaktskapende evner og trives med barn og ungdom.
 • Du har kjennskap til Den norske kirke og gjerne erfaring fra menighetsliv, og jobber for å styrke det
  frivillige engasjement
 • Gode samarbeidsevner, en fleksibel holdning, selvstendighet og evne til strukturert og målrettet
  arbeid. Har god arbeidskapasitet.
 • Det legges vekt på personlig egnethet

Annet:

 • Du må være medlem i Den norske kirke
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges, jfr. trossamfunnslovens § 20
 • Du må ha førerkort klasse B og mulighet for å disponere egen bil
 • Det må fremlegges minst 2 referanser

Vi tilbyr

Et trivelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere

 • Samarbeid om tiltak på tvers av menigheter og tilgang til fag- og kontorfellesskap
 • Spennende, givende og allsidige arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende regulativ i kirkelig sektor (KA)
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP

Kontaktinformasjon

Olav Rune Ertzeid, Prest, 95 43 45 89
Helga Kjellevold, Kateket, 93 62 53 85

Arbeidssted

Kirkeveien 22
8803 SANDNESSJØEN

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd

Referansenr.:4437470470
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 24.10.2021

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.