fbpx

Helsefagarbeider natt

Søknadsfrist: 22.08.2021
Arbeidsgiver: Rana kommune Miljøterapeutisk avdeling (MTA)

Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en fagavdeling innen kommunens helse og omsorgstjenester. Avdelingen yter tjenester hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven som bidrar til at innbyggere med utviklingshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. Vi har organisert fagavdelingen i tre seksjoner; seksjon for boligtjenester, seksjon for hjemmeboende og seksjon dag- og arbeidstilbud, også kalt Rana Arbeidssenter.

Avlastninga gir et tilbud til familier som har et særlig tyngende omsorgsansvar. Det er et tilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelse. Vi har 5 avlastningsplasser for tiden.

Ved avlastningsenheten er det ved Gardsbakken 4A, ledig

  • 33,8 % fast nattestilling for helsefagarbeider, fra dags dato.

Sentrale oppgaver:
• Praktisk bistand, veiledning.
• Samarbeid med pårørende
• Oppfølging av medisinrutiner.

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisasjon som helsefagarbeider.
• Ved mangel på kvalifiserte søkere kan studenter/elever under relevant utdanning komme i betraktning.
• Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig godt.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
Personlig egnethet vektlegges.

Arbeidstid: Turnus med arbeid på natt med langvakter hver 2. helg. 12-timers vakter. Det er mulig å dele opp stillingen, 16,9% med arbeid hver 4. helg.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
Avdelingsleder Unn Hillestad, tlf.: 75146990, eller
seksjonsleder Kari Mette Lindmark, tlf.: 75 146 477.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

NB: Det foregår for tiden svindelforsøk mot jobbsøkere i Norge. Vi ber deg huske at du som søker aldri må oppgi Bank-ID informasjon under søknadsprosessen. Vi ber deg også si fra ved eventuelle mistenkeligheter.

Søknadsfrist: 22.08.2021.Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Kari Mette Lindmark, Tlf: +47 75146477, Epost: kari.mette.lindmark@rana.kommune.no

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.