fbpx

Helsefagarbeider – 100 % vikariat

Søknadsfrist: 19.06.2021
Arbeidsgiver: Dønna kommune

Ingress

Hjemmetjenesten i Dønna har ledig 100 % vikariat helsefagarbeider ledig fra d.d. til 1.6.2022 med mulighet for forlengelse.
Turnusarbeid/35,5 t. uke. Arbeid hver 4. helg (langvakter). Arbeidet vil fortrinnsvis bestå i vakter i hjemmetjenesten og på Åssletta bofellesskap.

Hjemmetjenesten i Dønna er en tjeneste som gir tjenester til hjemmeboende med ulike behov.
Det vektlegges at man håndterer stadige omskiftninger i arbeidsoppgaver, og til tider travle arbeidsdager.

Ved ansettelse vektlegges at søker er:

  • Har interesse og engasjement for å arbeide mennesker med funksjonsnedsettelser
  • Empati og evne og vilje til å yte helhetlig omsorg og samhandle med mennesker med ulike hjelpebehov.
  • Fungerer godt i å samarbeide med kolleger
  • Er selvstendig og ansvarsbevisst
  • Har god psykisk og fysisk helse

Søker må ha grunnleggende dataferdigheter da virksomheten benytter elektronisk pasientjournal / CosDoc
Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å innkalle søkere til intervju

Krav til kompetanse

Fagbrev som helsefagarbeider eller tilsvarende.
Førerkort kl.B er ønskelig

Andre opplysninger

Vikarer i Dønna kommune kan søke stillingen. Søkere i deltidsstillinger som ønsker utvidelse av sin nåværende stilling med hjemmel i AML § 14-3 bes om å tydeliggjøre dette i søknaden

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.donna.kommune.no
Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.