fbpx

Fysioterapeut med driftstilskudd i Vefsn kommune

Søknadsfrist: 28.11.2021
Arbeidsgiver: Vefsn kommune

Ledig 70 % driftstilskudd for fysioterapeut med opptrappingsplan på driftstilskuddet til 100 % innen 2024.

Avtalehjemmelen er knyttet til Vefsn kommune. Avtalen er individuell og er på 70 %, og overtas med opptrappingsplan opp til 100 %.

70 % overtas 01.03.22 (evt. tidligere etter avtale) og fra og med 01.01.2024 vil avtalehjemmelen være opp på 100 %. Vefsn kommune har denne avtalehjemmelen knyttet til Tøndels fysikalske institutt. Praksisstedet har 3 fysioterapeuter med avtalehjemmel inkludert denne stillingen og er samlokalisert med kiropraktor. http://tondels.no/

Vefsn kommune organiserer fysioterapitjenestene som kombinasjon av kommunalt ansatte og private fysioterapeuter med driftsavtale. Fysioterapeuter med driftsavtale yter fysioterapi som en del av kommunens totale fysioterapitilbud og helsetjeneste. Fordelingen skjer etter en felles prioriteringsnøkkel.

Spørsmål knyttet praksissted bes ta kontakt med Tøndel.
Svein Tøndel, Fysioterapeut med avtalehjemmel, tlf; 75170755/ 91759280, tondeltfi@gmail.com

Arbeidsoppgaver

 • Fysioterapeuten skal ha et åpent tilbud til befolkningen, individuelt og i grupper.
 • Fysioterapeuten har spesielt ansvar for å dekke beboere i Vefsn kommune sine behov for tiltak på flere arenaer, både voksne og barn. Det forventes godt samarbeid med kommunalt ansatte og andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • I avtaletiden skal fysioterapeuten drive kunnskapsbasert fysioterapi og kun benytte behandlingsformer som er akseptert av helsemyndighetene, jf. Takstforskriften
 • Den som tildeles avtalehjemmelen forplikter seg til å jobbe målrettet for å redusere ventetiden på fysioterapi i Vefsn kommune, i samarbeide med andre fysioterapeuter og kommunen for øvrig, herunder starte og drive behandling i grupper.
 • Ved behov skal fysioterapi tilbys i brukers hjem/på brukers arena.

Kvalifikasjoner

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Erfaring fra behandling av pasienter med muskel- og skjelettplager/sammensatte plager
 • Benytter behandlingsformer som er forankret i oppdatert kunnskapsbasert praksis akseptert av helsemyndigheten
 • Tilgang til egnede behandlingslokaler. (Vefsn kommune har denne avtalehjemmelen knyttet til Tøndels fysikalske institutt).
 • Tilgang til fagsystem som oppfyller krav til journalføring, elektronisk samhandling, personvern
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidrar til utvikling av fysioterapitjenesten i Vefsn kommune
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
 • Førerkort, klasse B

Ønskede kvalifikasjoner

 • Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi
 • Helhetlig perspektiv og erfaring fra tverrfaglig samarbeid med andre helsetjenester i kommunen med forløpstankegang
 • Kompetanse innen og erfaring med behandling av lidelser i muskel- og skjelettsystem samt opptrening og rehabilitering etter operasjon eller skade
 • Erfaring med aktive behandlingsformer
 • Erfaring fra drift av privat praksis

Informasjon

Praksisen skal drives etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale, den til enhver tid gjeldende rammeavtalen ASA 4313 samt kommunens planverk for helse- og omsorgstjenester.

Det er kommunens behov, det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet samt den enkeltes kvalifikasjoner opp krav/ ønsker i utlysningsteksten som legges til grunn ved tildeling av og inngåelse av avtale om driftstilskudd.

Tildeling av driftstilskudd vil skje iht. ASA 4313. Tildeling er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Dette innebærer blant annet at det skal fattes et enkeltvedtak om tildeling, samt at søkere har rett til å påklage vedtaket.

Fysioterapivirksomheten skal jfr. ASA 4313 organiseres gjennom individuell avtale som selvstendig næringsdrift. Det er ikke anledning til å inngå driftsavtale med AS eller ansvarlig selskap (selskapsavtaler). Avtalehjemmelen er en del av kommunens helse- og omsorgstjeneste og kan ikke selges, omsettes eller overdras av den enkelte fysioterapeut.

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no.
Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju.
Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere
Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger.
Søkerlister blir offentliggjort.
Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.