fbpx

Ferievikarer til helse- og omsorgstjenestene i Dønna 2020

Søknadsfrist: 31.03.20
Arbeidsgiver: Dønna kommune

Ingress

Har du lyst til å jobbe i helse- og omsorgstjenestene på eventyrøya Dønna i sommer?
Vi trenger kanskje akkurat deg i perioden 22.06 – 23.08.20

Vi trenger ferievikarer til:

Dønna omsorgssenter
Hjemmesykepleien/ Praktisk bistand i hjemmet / hjemmehjelp
Dønna legekontor

Vi søker vikarer til:

Sykehjemsavdeling med totalt 22 plasser inkl. skjermet avdeling – Solstua (7 plasser). + 1 KAD-seng.
Omsorgsboliger (14 leiligheter).
Institusjonskjøkken med ansvar for produksjon av normalkost og spesialkost.
Renhold/ vaskeri utfører daglig renhold i avd. og vasker institusjons- og pasienttøy.
Åsslette bofellesskap: Bofellesskapet består av 7 leiligheter tilknyttet fellesareal.
Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleier og hjemmehjelp som yter helsetjenester i heimen- og praktisk bistand til brukere i egen bolig/ omsorgsboliger.
Legekontor: helsesekretær/ sykepleier

Nyttige linker:

Se "Eventyrøya Dønna", Dønna omsorgesenter og Dønna kommune på Facebook.
Se mere info om Dønna kommune på www.donna.kommune.no

Kvalifikasjoner:

Du må være fylt 18 år.
Sertifikat for pesonbil er nødvendig for å kunne arbeide i hjemmetjenesten.
Vi søker primært etter sykepleiere/ helsefagarbeidere/ helsesekretær/ hjelpepleiere/ vernepleiere.
Assistenter med erfaring fra helsefag/ kjøkken/ renhold vil vurderes.
Søkere som kommer fra land utenfor Norden må dokumentere språkferdigheter i norsk skriftlig og muntlig tilsvarende minimum B2 nivå.

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via:www.donna.kommune.no
Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.