fbpx

Ferievikarer 2021 – Helse og omsorgstjenesten

Søknadsfrist: 31.03.2021
Arbeidsgiver: Dønna kommune

Ingress

Har du lyst til å jobbe i helse- og omsorgstjenestene på Eventyrøya Dønna i sommer?
Vi trenger kanskje akkurat deg i perioden 28.6-23.8.2021

Vi trenger ferievikarer til:

Dønna omsorgssenter
Hjemmesykepleien/Praktisk bistand i hjemmet / hjemmehjelp
Dønna legekontor

Vi søker vikarer til:

" Dønna sykehjem som har totalt 22 plasser inkl. skjermet avdeling- Solstua (7 plasser). + 1 KAD-seng.
" Omsorgsboliger (1 4 leiligheter).
" lnstitusjonskjøkken med ansvar for produksjon av normalkost og spesialkost.
" Renhold/ vaskeri utfører daglig renhold i avd. og vasker institusjons – og pasienttøy.
" Åssletta bofellesskap: Bofellesskapet beslår av 7 leiligheter tilknyttet fellesareal.
Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie og hjemmehjelp som yter helsetjenester i heimen- og praktisk bistand til brukere i egen bolig/ omsorgsboliger.
" Legkontor: Helsesekretær/sykepleier

Nyttige linker:

Se "Eventyrøya Dønna", Dønna omsorgssenter og Dønna kommune : på Face book.
Se mere info om Dønna kommune på: www.donna.kommune.no

Kvalifikasjoner:

" Du må være fylt 18 år.
" sertifikat for personbil er nødvendig for å kunne arbeide i hjemmetjenesten.
" Vi søker primært etter sykepleiere/helsefagarbeidere/helsesekretær//hjelpepleier/vernepleiere.
" Assistenter med erfaring fra helsefag/kjøkken/renhold vil vurderes.
" Søkere som kommer fra land utenfor Norden må dokumentere språkferdigheter i norsk skriftlig og munflig tilsvarende minimum B2 nivå.

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

" Personer som skal yte tjenester ti helse og omasorgstjenesten skal vise politiattest.
" Attesten skal ikkelegges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
" Negativ covid-19 test skal fremlegges før tiltredelse
" Søker bes oppgi hvor de ønsker å jobbe og hvilken periode de kan jobbe.

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.donna.kommune.no
Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.