fbpx

Fagrådgiver/Saksbehandler

Søknadsfrist: 31.01.2021
Arbeidsgiver: Helse- og sosialetaten

Org. nr: – Stillingsident: 4320430218 Presentasjon av stillingen:

Lurøy kommunes helse- og omsorgstjeneste har en desentralisert struktur med omsorgssentra og tjenester lokalisert på 5 kretser i kommunen. Kommunen har en pågående stor satsning på omsorgsutbygging. Med målsettingen om å bo hjemme lengst mulig ønsker visamtidig å nyttiggjøre oss av muligheter som ligger i velferdsteknologiske løsninger og kunnskapen om å kunne møte framtidens økende omsorgsbehov på nye måter.

Lurøy skal opprette tildelingskontor for tildeling av helse, sosial og omsorgstjenester. Til dette trenger vi 2 personer som skal inngå i kommunens satsning ogvære med på å utforme tjenesten. Tildelingskontoret vil organisatorisk ligge i etatssjefens stab og skal behandle og tildele tjenester innen helse, sosial og omsorgsavdelingen i kommunen. Dere skal ha ansvar for å sikre god og smidig samhandling mellom tjenestene innad i kommunen, og mellom kommunal- og spesialisthelsetjenesten. Som fagrådgiver vil du få stor mulighet til å påvirke og være med på å utvikle tjenesten.

Lurøy kommune har fokus på forebyggende og helsefremmende innsats. Utmåling av tjenester skal understøtte tidlig innsats og mestringsstrategier i et "hva er viktig for deg" perspektiv. Stillingene skal også være pådriver for god internkontroll og bistå etatssjefen i administrative oppgaver i så måte. Fast arbeidsplass vil være på Onøy. Les mer om organiseringen her

Arbeidsoppgaver

Fullført saksbehandling innen alle kommunens helse, sosial- og omsorgstjenester; institusjon, hjemmesykepleie, praktisk bistand, støttekontakt, avlastning, omsorgslønn, BPA og psykisk helsetjeneste. Behandling av startlånssaker, økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning og forvaltning av virkemidler fra husbanken vil også bli tillagt kontoret.

Kontoret vil være kommunens koordinerende enhet, det vil si mottaker og saksbehandling av søknader om individuell plan og koordinator. I komplekse saker kan kontoret selv bli tillagt koordineringsansvaret.

Klagebehandling.

Bidra i arbeidet med søknader om tilskudd, rapporteringer, planarbeid og faglige satsninger.

Kvalifikasjoner

 • 3-årig høyskole/universitetsutdanning, fortrinnsvis innenfor helse og/eller sosialfaglig utdanning. Annen relevant 3-årig utdannelse med relevant erfaring kan vurderes
 • God kjennskap til helse- sosial og omsorgslovgivningen og forvaltningsloven
 • Kompetanse innen helserett er en fordel. Alternativt vil kompetansehevende tiltak bli gitt
 • Erfaring med saksbehandling og tildeling av helse- sosial og omsorgstjenester er ønskelig
 • God systemforståelse er en fordel
 • Gode IT kunnskaper, ønskelig med kjennskap til pasientjournalsystem
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig kreves

Stillingene skal utfylle, men også overlappe hverandre. Det vil med bakgrunn i det bli sett på hvordan søkernes kompetanseområdene gir oss de mulighetene.

Personlige egenskaper

Du er en engasjert og entusiastisk medarbeider som både kan jobbe selvstendig og samarbeider godt med andre. Du er god på menneskemøter og behandler andre med respekt. Du kan også håndtere utfordrende møter. Du innehar gode administrative egenskaper ved at du er strukturert, overholder frister og leveranser. Du er trygg på deg selv og sier i fra på en konstruktiv måte. Du ønsker å bidra til gode tjenester innenfor de rammer som er satt av tjenesten, er kreativ i utførelsen og forstår at du er en del av helheten.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, hovedtariffavtale og kommunale regelverk
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass
 • Utviklingsmuligheter

Andre opplysninger

 • Søker må ha førerkort
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Det kreves politiattest etter gjeldende lovgivning

Kontaktinformasjon

Anne-Brit Greff, Kst. helse og sosialsjef, 48244703

Arbeidssted

Onøyveien 14
8766 Lurøy

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Lurøy kommune

Referansenr.:4320430218
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.04.2021
Søknadsfrist: 31.01.2021

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.