fbpx

Etterforskningsleder/ politiførstebetjent ved GDE Rana, Mo i Rana politistasjon

Søknadsfrist: 8.08.2021
Arbeidsgiver: GDE-Ra-Rana Etterr/foreb/etterf., Nordland politidistrikt

Org. nr: – Stillingsident: 4407498142 Presentasjon av stillingen:

Er du engasjert, motivert og interessert i å utvikle deg selv? Da er det akkurat deg vi leter etter.

I Nordland politidistrikt er det 1 ledig stilling som etterforskningsleder/politiførstebetjent. Stillingen er stedsplassert ved GDE Rana, med arbeidssted ved Mo i Rana politistasjon. Etter dagens behov og prioriteringer vil arbeidsoppgavene primært tilknyttes vold — og sedelighetssaker. Etterforskningslederen vil i tillegg til å ha ansvaret for å lede straffesaksarbeidet også ha ansvar for å utføre egne etterforskningsoppgaver, herunder gjennomføre avhør. Etterforskningslederen vil også ha fagansvar og oppfølgingsansvar for 4 etterforskere av vold og sedelighetssaker. Tiltredelse ønskes så fort som mulig.

GDE Rana har pr. d.d. 51 stillingshjemler fordelt på fire tjenestesteder: Mo i Rana, Nesna, Hemnes og Lurøy/Træna.

Nordland politidistrikt benytter elektronisk søknadsregistrering. Trykk på "Søk på stillingen" nedenfor for å søke på stillingen.

Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgaver:

 • I samarbeid med påtaleansvarlig jurist lede etterforskningen i den enkelte sak der flere tjenestepersoner inngår, samt ha ansvar for etterforskning av egen portefølje.
 • Være politifaglig ansvarlig for at etterforskningen organiseres og gjennomføres med høykvalitet i tråd med gjeldende regelverk, gitte direktiver, faglig standarder og anerkjente etterforskningsmetoder
 • Sikre effektiv ressursbruk, herunder og benytte seg av relevant spesialistkompetanse ved behov, og sørge for at saker gis nødvendig prioritet jf. rundskriv og prioriteringsskriv.
 • Sikre at etterforskningen innrettes med oppmerksomhet mot mekanismer som på gruppe og individnivå motvirker og hindrer bekreftelsesfeller, og sørge for at påtalemyndigheten etterspør informasjon som bidrar til objektivitetskravet etterleves i praksis
 • Faglig veiledning innen etterforskning og spesialfelt, herunder å forberede og gjennomføre tilbakemeldingsmøter

Øvrige oppgaver:

 • Utarbeide etterforskningsplan der dette er pålagt eller hensiktsmessig, herunder å identifisere aktuelle hypoteser i den enkelte sak
 • Gjennomføre etterforskingsskritt i tråd med hypoteser og bevistema, eller ved pålegg fra påtaleansvarlig jurist
 • Være oppdatert på sakens opplysninger og sørge for løpende oppdatering av etterforskningsplanen
 • Bidra til at etterforskningen besettes med tilstrekkelig personell med riktig kompetanse
 • Gjennomføre kvalitetssikring eller saksgjennomgang dersom saken er gjenstand for dette
 • Bidra til å bygge kompetanse innenfor etterforskningsfaget i politidistriktet
 • Følge saken til den er endelig avgjort
 • Opprettholde og utvikle egen faglig kompetanse
 • Andre oppgaver tildelt av seksjonsleder og/eller GDE leder
 • Samarbeid med eksterne og interne samarbeidspartnere da politiet er en organisasjon i endringer, må den som tilsettes være forberedt på endringer i stillingens gjøremål og innhold
 • Etterforskning av straffesaker, herunder avhør

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Bestått Politiskole/politihøgskole
 • Svært god kjennskap til etterforskningsfeltet
 • Kunnskap om relevante lover, forskrifter og avtaleverk
 • God resultatoppnåelse i tidligere stillinger
 • God kjennskap til relevant prosjektstyringsverktøy
 • Minst 15 studiepoeng videreutdanning i etterforskningsfag, VEF eller tilsvarende
 • God kjennskap til politiets dataverktøy
 • Minst 5 års erfaring fra etterforskningsfeltet
 • Må kunne klareres for inntil Hemmelig

Ønskelig:

 • Utdanning innenfor funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere eller tilsvarende
 • Annen relevant lederutdanning
 • Lang og bred erfaring fra etterforskningsfeltet kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring som politifaglig etterforskningsleder/hovedetterforsker
 • Erfaring fra ledelse av prosjektorganisert etterforskning
 • Kjennskap til digitalt politiarbeid.

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Språk:

 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Må beherske engelsk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Gode lederegenskaper, samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet og evne til å takle stress
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsevner
 • Strukturert og løsningsorientert.
 • God på å motivere, støtte og utvikle medarbeiderne
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gjenspeile politiets verdier, som respekt, modig, helhetsorientert og tett på
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
 • Positiv, og som ser muligheter fremfor begrensninger

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Som leder må du i tillegg kunne lede i samsvar med vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politiførstebetjent (stillingskode 0285), ltr 61, kr 553.500 brutto per år
 • Tillegg etter ATB for turnusarbeid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Vi oppfordrer alle søkere om å registrere utfyllende CV i søknadsportalen og legge ved relevante vitnemål og attester.

Kontaktinformasjon

Kristian Hanssen, GDE-leder Rana/ politistasjonssjef, 91772443, kristian.hanssen@politiet.no
Hilde Sigholt Selstad, Politioverbetjent, 40482806, hilde.sigholt.selstad@politiet.no

Arbeidssted

Midtre gate 9
8624 Mo i Rana

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Nordland politidistrikt

Referansenr.:4407498142
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 08.08.2021

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.