fbpx

Brannforebygger/feier

Søknadsfrist: 15.08.2021
Arbeidsgiver: Rana kommune Avdeling for bydrift

Avdeling for Bydrift

Bydrift er en av fire avdelinger i tekniske tjenester. Avdelingen har et bredt ansvarsområde og består av fire seksjoner: Samferdsel, park og idrett, Brann og redning, Moheia fritidspark og Vann og avløp.

Seksjon for brann og redning er delt i enhetene forebyggende og beredskap. Feietjenesten er organisert under forebyggende enhet. Forebyggende enhet har for tiden 9 ansatte. Herav feierinspektør og 4 brannforebyggere / feiere. Feietjenesten har i tillegg en lærling.

Enhet for beredskap er døgnkasernert og består av 4 vaktlag med 6 ansatte på hvert lag.

Feietjenesten er inne i en spennende fase, hvor det blant annet er tatt i bruk nytt fagsystem for å løse oppgavene på en effektiv og god måte.

Ved bydrift, seksjon for brann og redning har ledig 100 % fast stilling som brannforebygger/feier

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Forebygge brann gjennom feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
 • Saksbehandling og oppfølging etter feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
 • Informasjons- og motivasjonstiltak om brannvern og fyring.
 • Stillingen inngår i kommunens seksjon for brann og redning, men andre oppgaver innen avdelingens arbeidsområde må kunne påregnes.

Kvalifikasjonskrav:

Stillingen forutsetter svennebrev som brannforebygger / feier eller annen relevant utdanning.
Søker som ikke innehar svennebrev kan søke og må da forplikte seg til å gjennomføre feierutdanning ved Norges Brannskole i tillegg til internt opplæringsløp, samt bestå svenneprøve etter gjennomført utdanning.
For stillingen stilles det krav til tilfredsstillende helse- og vandelsattest (fremlegges før ansettelse).
Søker må inneha førerkort kl. B.

Vi søker deg som har:

 • Gode samarbeidsevner, løsningsorientert og serviceinnstilt.
 • Evne til å ta initiativ, stå på og jobbe systematisk og målrettet.
 • Evne til utvikling og omstilling.
 • God helse og fysikk.
 • God evne til muntlig og skriftlig kommunikasjon.
 • Grunnleggende datakunnskaper.

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt i vurderingen.

Vi tilbyr:

 • Givende og allsidig arbeid.
 • Godt arbeidsmiljø med fokus på HMS.
 • Gode pensjonsordninger.

Stillingen har normal arbeidstid (dagtid). Den som tilsettes må bære uniform iht. gjeldende reglement. Det gjøres oppmerksom på at stillingen vil innebære noe reiseaktivitet i forbindelse med samarbeidsavtaler med andre kommuner. Det må påregnes noe avvik fra ordinær arbeidstid i denne forbindelse.

Det kan skje endringer i organisasjonen som kan få betydning for stillingen og stillingens arbeidsoppgaver.

To referanser må oppgis fra tidligere eller nåværende arbeidsforhold. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men leveres ved evt. jobbintervju. For stillingene gjelder 6 mnd. prøvetid og pliktig medlemskap i offentlig pensjonskasse.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke uansett alder, kjønn eller kulturell bakgrunn.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til ved feierinspektør Bjørn Kvitnes, tlf. 75 14 58 05, e-post. bjorn.kvitnes@rana.kommune.no eller leder forebyggende enhet Bjørn Råde, tlf. 75 14 58 03, e-post. bjorn.rade@rana.kommune.no

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 15. august 2021

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Frode Thomassen, Mobil +47 95254148, Epost: frode.thomassen@rana.kommune.no

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.