fbpx

2 Avdelingsledere i hjemmebaserte tjenester

Søknadsfrist: 24.02.2021
Arbeidsgiver: Alstahaug kommune

Avdelingene hører til enheten omsorg og mestring

Tjenestene på området har vært og er under omstilling og vi iverksetter nå endringer etter politisk vedtak. Avdelingslederne vil samarbeide tett, hovedansvaret for tjenestene vil fordeles geografisk.

Vi har en rekke spennende prosjekter på gang, blant annet; Smartvakt og E-lås, og andre spennende velferdsteknologiske løsninger. Ansatte i tjenesten er i hovedsak sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter, miljøarbeidere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere og assistenter. Vi har stort fokus på å legge til rette for fagutvikling og videreutdanning.

Arbeidsoppgaver

Som avdelingsleder vil du ha ansvar for daglig drift både på det faglige og personalmessige området. Du har ansvar for å se til at enkeltvedtakene til pasienter og brukere følges opp. Du skal følge opp kommunens etiske retningslinjer, gjeldende myndighetskrav for tjenesteyting, og kommunens personalpolitikk. Du vil være ansvarlig for, og en pådriver til et godt HMS-arbeid i avdelingen. Du må bidra til det gode arbeidsmiljø, både fysisk og psykososialt.

Personalansvaret innebærer blant annet;

 • Ansvar for oppfølging av den enkelte medarbeider, herunder medarbeidersamtaler, medarbeiderutvikling, veilede ansatte i forhold til individuelle mål og tiltak, oppfølging av sykmeldte i henhold til IA-avtalen.
  -Ansvar for elever/lærlinger og studenter

Daglig drift av avdelingen innebærer blant annet;

 • Ansvar for vedlikehold og utvikling av gode dokumentasjonsrutiner.
 • Ansvar for vedlikehold og utvikling av turnuser/arbeidsplaner.
 • Medansvar for budsjett og økonomi.
 • Ansvar for faglig utvikling.
 • Ansvar for utvikling og endring innen egen avdeling og medansvar for utvikling av hele virksomheten omsorg og mestring.
 • God og tett samhandling med øvrige avdelinger i virksomheten.

Stillingene inngår i enheten sitt lederteam.

Du har

 • autorisert helseutdanning (minimum bachelor), gjerne med relevant videreutdanning.
 • kommunal eller offentlig erfaring
 • gode digitale ferdigheter, kanskje kjennskap til fagsystemer, Cos Doc, Visma Enterprise, Visma Enterprise ressursstyring, Compilo, Facilit
 • gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Videre må du være

 • tydelig leder som er positiv, trygg og engasjert, som kan motivere og videreutvikle medarbeidere.
 • fokusert på kontinuerlig drift av dagens tjenestetilbud og strategisk planlegging av fremtidens omsorgstjenester.
 • selvstendighet, fleksibilitet og like en variert og utfordrende hverdag.
 • personlig egnet

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.no under ledige stillinger.
Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.