fbpx

Avdelingsleder, Rana interkommunale krisesenter (2021/225)

Søknadsfrist: 18.05.2021
Arbeidsgiver: Rana kommune Psykisk helse og sosiale tjenester

Org.nr.:872 418 032 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Rana interkommunale krisesenter.
Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester er en fagavdeling i helse- og omsorgssektoren.
Avdelingen yter bl.a. tjenester innen fagfeltene krisearbeid og psykisk helse- og rusarbeid.

Ved Rana interkommunale krisesenter er det ledig

  • 100 % fast stilling som avdelingsleder, fra 01.06.2021.

Nåværende leder ved krisesenteret skal gå av med pensjon og ny leder for enheten skal rekrutteres. I løpet av høsten 2021 skal krisesenteret flytte inn i nye lokaler. I sammenheng med dette skal krisesentertilbudet videreutvikles.

Krisesenteret i Rana er et interkommunalt tilbud som samarbeider med flere kommuner på Helgeland. Tilbudet kan benyttes av alle som utsettes for vold i nære relasjoner.
Krisesenteret består av et bo, dag/rådgivnings/samtale — telefon tilbud.
Dette innbefatter også oppfølging i rehabiliteringsfasen. Tilbudet er individuelt tilrettelagt og samordnet med hjelp fra andre tjenester.
Enkeltpersoner kan henvende seg til krisesenteret uten henvisning eller timeavtale.

Arbeidsområde:
• Personal ledelse
• Økonomi ansvar
• Faglig utvikling ved enheten samt øvrig fagavdeling.
• Delta i det daglige arbeidet og tjenesteproduksjon ved enheten.
• Samarbeid med eksterne.

Kvalifikasjonskrav:
• Treårig sosialfaglig utdanning på bachelornivå fra universitet eller høgskole.
• Gode muntlige og skriftlige framstillingsevner.
• IKT kompetanse.
• Kjennskap til Visma flyt ressursstyring og turnusarbeid.
• Førerkort klasse B.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
• Norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Videreutdanning i ledelse.
• Videreutdanning i krise- og traumearbeid.
• Videreutdanning i psykisk helsearbeid.
• Erfaring eller kunnskap om bruk av tolk.
• Erfaring med personalledelse og økonomiarbeid.
• Erfaring med krise og traumearbeid.

Viktige egenskaper hos den som skal tiltre stillingen:
• Selvstendighet i arbeidsutførelsen og evnen til å inspirere og utvikle medarbeidere.
• Fleksibel og ha evnen til å håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig.
• Interesse innen fagområdene personalledelse og økonomiadministrasjon.
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.
• Evne til å stå i vanskelige situasjoner over tid.
• Rolig og behersket.
• Stå trygt i endringsprosesser.
Personlig egnethet vil i stor grad bli vektlagt.

Vi tilbyr:
• Innholdsrik arbeidsdag med varierte og spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
• Gode kolleger.
• God mulighet for faglig og personlig utvikling.

De kommunale tjenestene er i stadig utvikling. Dette gjelder også innen krise- og traumearbeid. Søker må derfor ha en positiv og fleksibel holdning i forhold til å påta seg nye arbeidsoppgaver.

Arbeidstid: Dagtid. Du må påregne å delta aktivt i den daglige tjenesteproduksjon.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Lønn fastsettes etter intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester som legges ved søknaden.

Politiattest fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
seksjonsleder Bodil Karlsen, tlf:751449444

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link denne side.

Søknadsfrist 18.05.2021

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Bodil Karlsen, Tlf: +47 75144944, Epost: bodil.karlsen@rana.kommune.no

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.