fbpx

Avdelingsleder i grunnskolen

Søknadsfrist: 23.05.2021
Arbeidsgiver: Sømna kommune

Om stillingen

Ledig 100% fast stilling som avdelingsleder i Sømnaskolen – stillingen kan deles på to personer der ledelsesressursen utgjør 50% hver

Sømna kommune har ledig 100% fast stilling som avdelingsleder på Vik skole. Av erfaring ser vi at søkere har ulike ønsker med tanke på innhold og fordeling mellom ledelse og undervisning, så ut i fra søkermassen vil stillingen kunne deles på to personer der ledelsesressursen utgjør 50% hver. Vi ber søkere beskrive sine ønsker rundt fordeling ledelse/undervisning i sin søknad.

Kommunen har en skole i to bygg og har nettopp ansatt en ny felles rektor som sammen med sine avdelingsledere skal lede og utvikle skolene og bidra til at vi får en rød tråd gjennom det tiårige grunnskoleløpet.

Sømnaskolen har for skoleåret 20/21 ca. 262 elever, fordelt mellom Berg skole (96 elever fra 1. – 4. trinn) og Vik skole (166 elever fra 5. – 10. trinn). Avstanden mellom skolene er 8 km. Til sammen har vi ca. 50 årsverk.

Sømnaskolen skal være kjent for et godt skolemiljø! Arbeidet med vennskap, inkludering og sosial kompetanse er viktig hver dag. Elever og foresatte skal oppleve reell medvirkning i alle saker som omhandler skolemiljøet.

Sømnaskolen skal bidra til at elevene har kompetanse for framtida! Elever og lærere i Sømnaskolen skal oppleve å ha en smart, digital skolehverdag, der nettbrett skal være et naturlig verktøy for elever og lærere.

Sømnaskolen skal bidra til å bygge robuste barn og unge som mestrer livene sine! Vi må jobbe sammen om dette, alle vi som er aktører i barn og unges liv. Sømna er en MOT-kommune og kjører MOT programmet Robust ungdom 12-16 år og Skolen som samfunnsbygger. Vi er også sertifisert som helsefremmende skoler og er godkjent som Dysleksivennlig skole fra 1. – 4. trinn.

Sømnaskolen skal jobbe helhetlig for best mulig resultater! Vi skal ha et tett samarbeid med barnehager, videregående skole og andre instanser for å sikre elevenes utvikling og læring i et 0 – 18 års perspektiv. Refleksjon og vurdering av egen praksis skal være innarbeidet i måten vi jobber på.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Du har undervisningskompetanse for grunnskolen og erfaring med undervisning fra de aktuelle trinn
 • Du har gjerne lederutdanning og/eller ledererfaring, eller du har lyst til å utvikle denne siden av deg selv
 • Du har et positivt elevsyn og bidrar med din ledelse til at elever opplever trivsel, mestring og utvikling
 • Du er kunnskapsorientert, har interesse for skoleutvikling og ser mulighetene i å lede et engasjert læringsfellesskap
 • Du har IKT-kompetanse for undervisnings- og administrasjonsverktøy, herunder bruk av nettbrett
 • Personlig egnethet vil bli lagt betydelig vekt på

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og ansvar for to avdelinger (100%), event. en avdeling (50 %). Dette vil bli vurdert ut ifra søkermasse og ønsket arbeidssituasjon
 • Ved to avdelingsledere i 50% vil det bli aktuelt å kombinere lederrollen med undervisning. Fag kan tilpasses ut fra søkers kompetanse og noe av dette kan legges som vikarressurs.  
 • Inngå i ledergruppa ved skolen (rektor og avdelingsledere), der ansvarsoppgaver forøvrig drøftes og fordeles etter kompetanse, erfaring og behov.
 • Aktiv deltakelse i skolens pedagogiske utviklingsarbeid og i samarbeid med rektor, lede arbeid på egen avdeling
 • Personalansvar, herunder medarbeidersamtaler og oppfølging av ansatte på egen avdeling
 • Følge opp saker vedr. elever som tilhører avdelinga, herunder delta i samarbeidsmøter osv.
 • Bidra til å videreutvikle et aktivt og godt samarbeid med elevenes foresatte og andre samarbeidspartnere
 • Jobbe aktivt for et godt og inkluderende arbeidsmiljø for alle

Vi tilbyr

 • En spennende, utfordrende og viktig avdelingslederstilling i en kommune som satser på skole og som forventer resultater – vi skal være «fremst i kjeldressen!»
 • Store muligheter for personlig og faglig utvikling gjennom å jobbe sammen med andre ledere i et team
 • Lønn etter avtale

Kontaktperson

Rektor Vik skole, Lise Bjøru, tlf. 75 01 50 81/901 39 308 eller områdeleder oppvekst Cathrine Theting, tlf. 482 55 332.

Om Sømna kommune

Velkommen til herlige Sømna, vakkert beliggende på Helgelandskysten – Helgelandskysten kalles med rette verdens vakreste skjærgård. Klarer du deg uten storbyfordeler som rushtrafikk, bilkø, høye boligpriser og lange handlegater, kan det tenkes du kommer til å stortrives på Sør-Helgeland. Sømna kommune er en av fem kommuner på Sør-Helgeland, og ligger helt sør på Helgelandskysten. For dem som er glad i storslått natur, er det få steder som kan måle seg med dette. Her kan du gå fjellturer etter merkede løyper, fiske i fjellvann, eller bruke en av landets vakreste skjærgårder til rekreasjon, fisking m.m. Kommunen har et aktivt idrettsmiljø både når det gjelder sommer og vinteraktiviteter. I tillegg har kommunen et aktivt kulturliv. Med våre ca. 2.000 innbyggere er Sømna kommune i utvikling, både når det gjelder tilrettelegging av kultur og natur for allmennheten, og etablering av ny næringsvirksomhet. Kommunen har et aktivt landbruk. Kommunesenteret Vik ligger midt i kommunen. Brønnøysund som ligger 40 km fra kommunesenteret Vik, har lufthavn med blant annet direktefly til Oslo og hurtigruteanløp. Sømna kommune sysselsetter ca. 200 årsverk og har et budsjett på ca. 193 millioner.

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.