fbpx

Avdelingsingeniør/førstekonsulent, studiested Mo i Rana

Søknadsfrist: 11.11.2020
Arbeidsgiver: Nord universitet

Jobbnorge ID: 193614

Om stillingen

Ved avdeling for Digitalisering og IKT, gruppe for IT brukerstøtte, er det ledig fast stilling som IT-konsulent.

Avdeling for Digitalisering og IKT har det overordnede ansvaret for drift og brukerstøtte av universitetets IT-systemer, samt utvikling av nye digitaliseringsløsninger. Gruppe for IKT brukerstøtte består av ca. 25 medarbeidere fordelt på sju av universitetets ni studiesteder.

Stillingen har kontorsted Mo i Rana, men den som ansettes må regne med arbeidsoppgaver på tvers internt i universitetet. I stillingen inngår generell IT-drift og IT-support på studiested Mo, men vedkommende vil også inngå i den sentrale brukerstøttetjenesten for Nord universitet. I det ligger deltakelse i IT helpdesk – som er felles kontaktpunkt for alle IT brukerhenvendelser i Nord universitet.

Studiestedet er utstyrt med moderne AV-utstyr/ undervisningsteknologi og det er derfor viktig at den som ansettes har interesse og anlegg for å sette seg inn i bruken av dette utstyret.

Arbeidsoppgaver

 • Installasjon, drift og vedlikehold av IT- og AV-utstyr på studiested Mo
 • IT/AV brukerstøtte på studiested Mo
 • Deltakelse i IT helpdesk team for Nord universitet
 • Prosjektdeltakelse i forbindelse med utvikling- og tilpassing av nye IT-løsninger i Nord
 • Bistå de lokale fakultetet/fagmiljøet med planlegging og tilrettelegging av IKT-verktøy i undervisning og forskning.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende I særlige tilfeller kan lang og relevant praksis kompensere for deler av utdanningskravet
 • For spesielt godt kvalifiserte søkere kan det vurderes å ansette i stilling som overingeniør eller seniorkonsulent
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring fra større IT driftsmiljø er ønskelig

 • Nord universitet bygger det meste av sine basis IT systemer og samhandlingsløsninger på Microsoft-plattform, både lokalt og i skyen. Office365, Sharepoint og Teams er grunnleggende verktøy som benyttes av både ansatte og studenter. Det er derfor svært ønskelig med både dybdeerfaring og eventuell sertifisering på disse verktøyene

 • Pedagogiske evner, serviceinnstilling og øye for gode brukeropplevelser

 • Det er en fordel med kjennskap til ITIL

 • Det legges videre vekt på følgende:

  • Evne til å arbeide selvstendig
  • Samarbeids- og kommunikasjonsevne
  • Helhetlig organisasjon- og systemforståelse
  • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, planlegge og organisere arbeidet
  • Utviklingsorientering
 • Personlig egnethet

Lønn og arbeidsforhold

Stillingen innplasseres i ingeniørkode dersom den som ansettes har tilstrekkelig teknisk bakgrunn eller realkompetanse. Det åpnes for innplassering i førstekonsulentkode dersom den som ansettes har humanistisk/pedagogisk bakgrunn, men stillingen er hovedsakelig av teknisk karakter, det er ønskelig med IT-teknisk bakgrunn, og innplassering i ingeniørkode er foretrukket.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ kode Avdelingsingeniør/førstekonsulent, med årslønn kr. 423 200 – 482 500. Særlig kvalifiserte søkere kan innplasseres som overingeniør/seniorkonsulent, med årslønn kr.466 500 – 537 700. I spesielle tilfeller kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju

Kontakt

 • Digitalisering og IKT-sjef Odd A. Halseth, Tlf: 74 11 20 71, Mobil: 911 84 456, e-post: odd.a.halseth@nord.no
 • Kontorsjef IKT brukerstøtte Ketil Aune, Tlf: 74 02 29 93, Mobil: 959 77 169, e-post: ketil.aune@nord.no

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 11.11.2020.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30092189

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.