fbpx

Arealplanlegger/saksbehandler ved seksjon for kart og arealplan (2021/049)

Søknadsfrist: 7.03.2021
Arbeidsgiver: Rana kommune Avdeling for areal og miljø

Org.nr.:872418032 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Vil du jobbe i et spennende og tverrfaglig miljø? Vil du være med på å videreutvikle Mo i Rana som regionsenter og Norges grønne industrihovedstad?

Avdeling for areal og miljø har ansvar for overordnet arealplanlegging, plansaksbehandling, byutvikling, byggesaksbehandling, oppmåling, kartforvaltning, miljøsaker, landbruk, vilt og utmarksforvaltning. Avdelingen har ca.30 stillinger.

Seksjon for kart og arealplan utfører kommunens arealplanlegging, i tillegg til oppgaver innenfor kart, matrikkel og oppmåling. Innenfor arealplanlegging utfører vi rullering av kommuneplanens arealdel, behandler private planforslag, samt forvalter, vedlikeholder og formidler informasjon om kommunens arealplaner. I tillegg utreder kontoret saker om arealforvaltning, tomtepolitikk, vei, trafikk, samferdsel m.m., og bidrar til utvikling av mål og strategier for by- og bydelsutvikling. Seksjonen har 15 ansatte, hvorav 7 innenfor arealplanlegging.

Seksjon for kart og arealplan har ledig en 100 % fast stilling som arealplanlegger/saksbehandler.

Arbeidsoppgaver

 • Produksjon av arealplaner for kommunale utbyggingstiltak og behandling av private planforslag.
 • Arealplanfaglige vurderinger og saksbehandling, særlig innenfor områdene by- og samfunnsutvikling, estetikk, byggeskikk, landskaps- og stedstilpasning, klima, natur, miljø, næringsutvikling, vei, trafikk, transport, grønnstruktur m.v.
 • Planforvaltning, informasjon og behandling av mindre planendringer.
 • Rullering av kommuneplanens arealdel og områdeplanlegging eller bidra i slike prosesser.
 • Innhenting av utredninger og andre bidrag fra eksterne konsulenter, herunder utforming av kravspesifikasjoner, innhenting av tilbud, samt oppfølging av arbeidet.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning — fortrinnsvis master — som arealplanlegger, landskapsarkitekt, arkitekt, lanskapsingeniør, ingeniør eller andre relevante fagområder. Søker med annen utdanningsbakgrunn og lang relevant praksis innen fagområdet kan også komme i betraktning. Seksjonen mangler i øyeblikket kompetanse innenfor fagområdene landskapsarkitektur og vei og trafikk, og ønsker også søkere med slik utdanning og praksis.
 • Kunnskap og interesse for landskapsforming, estetikk, samfunnsutvikling, byutvikling, bærekraftig tilnærming og helhetlig planlegging.
 • Relevant praksis og erfaring
 • Kunnskap og erfaring i bruk av GIS-verktøy for arealplanlegging
 • Kunnskap og erfaring innenfor offentlig forvaltning
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • Serviceinnstilling, gode samarbeidsevner og evne til å veilede konsulenter og eiendomsutviklere i små og store plansaker
 • Evne til både å arbeide selvstendig, og å arbeide i gruppe/prosjekt
 • Førerkort for personbil

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Avdeling for areal og miljø kan tilby

 • Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver i et kompetent fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling og påvirkning
 • Moderne dataverktøy
 • Trivelige kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • Fleksitidsordning

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur.

Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som leveres ved jobbintervju. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/ videreutdanning.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser. Kommunen kan være behjelpelig med midlertidig bolig.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til seksjonsleder for kart og arealplan Inger Blikra, telefon 75 14 52 52, eller epost inger.blikra@rana.kommune.no, eller avdelingssjef Trude Fridtjofsen telefon 75 14 52 22, eller epost trude.fridtjofsen@rana.kommune.no.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 07.03.2021
Link til søknadsskjema: Send søknad

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.