fbpx

Alstahaug kommune skal tilsette flere dyktige lærere!

Søknadsfrist: 15.02.2022
Arbeidsgiver: Alstahaug kommune

Er du god til å skape gode reasjoner, engasjement og faglig utvikling?
Er du grunnskolelærer 1-7, Grunnskolelærer 5-10, allmennlærer eller har annen formell undervisningskompetanse for grunnskolen, ønsker vi gjerne en søknad fra deg.

Hva ønsker vi av deg?
Å tilrettelegge, gjennomføre og evaluere undervisning for enkeltelever, mindre grupper og ordinære klasser er en sentral del av lærerjobben.
I Alstahaug jobber lærere for at den enkelte elev og elevgruppe opplever faglig, sosial/personlig mestring og får realisert sitt læringspotensial.
Som lærer vil du ha gleden av å bidra aktivt til et godt lærings- og skolemiljø der du bygger gode relasjoner til elevene og er en tydelig klasseleder som viser varme og raushet.
Det er også viktig at du sørger for et godt samarbeid mellom skole og hjem gode relasjoner mellom kollegaer.
Som lærer får du ta aktivt del i skolens pedagogiske utviklingsarbeid og dele din kompetanse og erfaring med kollegaer i profesjonelle læringsfellesskap.
Kontaktlærer- og/ eller faglæreransvar vil også være en del av hverdagen.

For barnetrinnet ønsker vi lærere som er gode på Lese- og skriveopplæring, Grunnleggende norsk, språkstimulering, Matematikk,

For ungdomstrinnet er det behov for lærere med kompetanse i matematikk, spesialpedagogikk – fordypning i generelle lærevansker eller psykososiale vansker, fremmedspråk (spansk, tysk, fransk)

Hva kan Alstahaug kan tilby deg?

  • Veiledning for nyutdannede lærere
  • Rekrutteringsstipend på opptil 90 000 fordelt over to år.
  • Faglig utvikling og pedagogisk samhandling.
  • Fast tilsetting
  • Muligheter for videreutdanning
  • God barnehagedekning i kommunen

I tillegg er Alstahaug en flott kommune å bo i.
Her er en presentasjon av noe av det som Alstahaug kan by på.

Alsthaug har flere grunnskoler:

Sandnes barneskole 1.-4 trinn

Ura skole 1.- 4 trinn

Bjarnetjønna skole 5.-7. trinn

Sandnessjøen ungdomsskole 8.-10.trinn

Søvik oppvekstsenter 1. – 10. trinn

Tjøtta oppvekstsenter 1.-10.trinn

Du må gjerne si noe i søknaden om hvilken aldersgruppe du anser deg best kvalifisert til å arbeide med.

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, med lønn etter gjeldende tariffavtale og medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning. Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra offenlighet, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Tiltredelse etter avtale.
Vi ansetter fortløpende lærere som oppfyller våre kompetansebehov.
Vi har ledige stillinger for umiddelbar tiltredelse og stillinger med tiltredelse fra 1.august 2022.

For å søke kan du trykke på linken  «Søk her» på denne siden.

Link til søknadsskjema: Send søknad

Foto: Emil Sollie Brixton Frames | Helgeland Reiseliv

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.