fbpx

100% fast stilling som enhetsleder for miljøtjenester samt psykisk helse og rus

Søknadsfrist: 16.08.2021
Arbeidsgiver: Brønnøy kommune

Om stillingen

Brønnøy kommune har ledig 100% fast stilling som enhetsleder for miljøtjenester og psykisk helse og rus. Enheten består av to avdelinger i Brønnøysundområdet, med ambulant miljøtjeneste for personer med utviklingshemming døgnbemannet boliger samt tjenester for psykisk helse og rus. Vi er for tiden underveis i et «utviklingsprosjekt 2020- helsetjenester psykisk helse og rus».

Helse- velferd og pleie- omsorg er midlertidig sammenslått til ett område og en permanent sammenslåing av områdene skal politisk behandles i løpet av høsten 2021.

For stillingen tas det forbehold om administrativ foreslått omorganisering blir vedtatt.

Formålet med stillingen:

 • Ledelse av enheten med ansvar for penger, fag og folk
 • Ledelse som bygger opp under myndiggjorte medarbeidere og en lærende organisasjon, med fokus på relasjonsledelse
 • Sikre nødvendig styring, både i forhold til måloppnåelse, men også i forhold til overholdelse av lover, forskrifter og overordnede vedtak.
 • Sikre nødvendig samordning og koordinering mellom ulike oppgaver som bør samordnes av hensyn til overordnede mål
 • Sikre nødvendig utvikling av organisasjonen slik at den innehar omstillingsevne, evne til innovasjon og læring
 • Ivareta hensyn til effektiv drift

Hovedoppgaver/ansvar

 • Ledelse av enheten der både enhetens, virksomhetsområdet og kommunens interesser skal stå i fokus
 • Ansvar for å utarbeidelse av målsettinger for enheten basert på overordnede strategiske mål, jfr Helse- og omsorgsplan
 • Virksomhetsplanlegging i samarbeid med avdelingsledere
 • Overordnet faglig ansvar for enheten
 • Personalansvar for avdelingsledere
 • Økonomi og budsjettansvar
 • Ansvar for tjenesteutvikling
 • Planlegging og ressursfordeling av ansvarsområdet
 • HMS- ansvar og oppfølging av ledelse og kvalitetsforbedring innenfor enheten, herunder drift av HMS- team
 • Ansvar for at brukerne får et tilfredsstillende tjenestetilbud innfor gitte økonomiske rammer og at tjenestene i overenstemmelse med gjeldende lover og forskrifter

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner

 • Minimum krav om relevant helsefagutdanning på bachelornivå.
 • Krav om relevant lederutdanning (eller forpliktelse til å ta lederutdanning)
 • Prosesskompetanse, organisasjonskompetanse og organiseringskompetanse

Arbeidserfaring:

 • Relevant praksis i forhold til oppgavene i stillingskravene utover utdanning
 • Ledererfaring fra offentlig virksomhet på tilsvarende nivå er en fordel
 • Erfaring fra økonomistyring og bruk av digitale verktøy
 • God kjennskap til lov og avtaleverk
 • Erfaring med arbeidstidsplanlegging

Personlige egenskaper

Faglig selvstendighet:

 • Du må ha evne til å prioritere egne og avdelings oppgaver
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Faglig engasjement

Evne til kommunikasjon:

 • Du må ha gode ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid
 • Gode kunnskaper innen IKT og dokumentasjon

Stillingen krever politiattest (ikke eldre enn 3 måneder)

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende oppgaver
 • Engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø
 • Tariffestete pensjons- og forsikringsordninger
 • En utviklingsorientert organisasjon
 • Lønn etter avtale
 • Kommunen kan være behjelpelig med bolig og barnehageplass

Spørsmål om stillingen

 • Helse- og omsorgssjef, Tove Karin Solli, tlf  90954703

Generell info

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2. 

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.