fbpx

100 % driftsavtale for psykologspesialist – Helgeland

Søknadsfrist: 22.10.2021
Arbeidsgiver: Helse Nord RHF

Helse Nord RHF søker spesialist innen klinisk voksenpsykologi eller psykologspesialist med tilsvarende erfaring og kompetanse. Psykologen må ha interesse for tverrfaglig samarbeid hvor målet er å bistå pasienter til å komme tilbake i arbeid og forhindre unødig langvarige sykefravær.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle «sørge-for» ansvaret til Helse Nord RHF. Det innebærer at avtalespesialisten skal praktisere utredning, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. Avtalespesialisten skal også bidra til å redusere ventelister ved tilhørende helseforetak.

Målgruppen er pasienter med psykiske lidelser. Psykologen skal utføre oppgaver som defineres som spesialisthelsetjeneste.

Driftsavtalen opprettes som ledd i omstilling av «Raskere tilbake» -ordningen. Det åpnes for at deler av praksis brukes til pasienter med moderate psykiske lidelser med fokus på å forebygge frafall fra utdanning/arbeid, forebygge sykemelding og tilbakeføring til arbeidsliv.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og norsk psykologforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker per år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Vi forutsetter praksisen etableres slik at den har god tilgjengelighet til befolkningen på Helgeland.

Praksis kan etableres så snart som mulig etter tildeling.

Arbeidsoppgaver

 • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder utredning, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten.
 • Det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og relevant helseforetak/DPS blant annet i forhold til prioritering av pasienter for å sikre god koordinering og raskest mulig oppfølging
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i rammeavtalen
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR)
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist innen klinisk voksenpsykologi eller annen klinisk spesialitet med utstrakt erfaring med behandling av voksne
 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning
 • Det forutsettes god utrednings- og behandlingskompetanse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
 • Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig

Personlige egenskaper

 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egnethet tillegges særlig vekt.

Vi tilbyr

 • Driftstilskuddet for en 100 % avtale tilsvarer for tiden kr. 552.300,- (tilknyttet helsenett) per år. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom Norsk psykologforening og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.

Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CVen, religion eller etnisk bakgrunn.

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.