fbpx

Ytteren bosenter (2022/8338)

Søknadsfrist: 30.11.2022
Arbeidsgiver: Rana kommune Hjemmebaserte tjenester

Fagavdeling hjemmebaserte tjenester
Hjemmebaserte tjenester er en døgntjeneste som legger til rette for at innbyggerne i Rana kommune kan være mest mulig selvhjulpen og bo hjemme så lenge som mulig.

Ved Ytteren bosenter er det ledig

  • 50,7 % fast natt stilling som helsefagarbeider, fra 01.02.2023

Lærlinger og lærekandidater som om kort tid er ferdig utdannet oppfordres også til å søke. En evt. tilsetting skjer da med forbehold om godkjent utdanning og autorisasjon.

Hjemmebaserte tjenester, Ytteren bosenter har 20 beboere og mange spennende faglige utfordringer. Vi stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og har alltid beboeren i fokus. I tillegg til fast bemanning på huset, er personell fra Demenslaget i boligen etter behov.

Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:
• Helhetlig pleie og praktisk bistand til beboerne
• Medisinhåndtering
• Primærkontaktansvar
• Samhandling med pårørende, lege, sykehus og andre samarbeidspartnere
• Veiledning av elever, lærlinger og studenter

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
• Lærling og lærekandidat som om kort tid er ferdigutdannet
• Må ha eller være villig til å ta medisinkurs og håndtere medisiner
• Behersker data som verktøy
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Personlig egnethet / personlige egenskaper:
• Vi søker en arbeidsglad medarbeider som har gode samarbeidsevner og høyt pasientfokus.
• Har evne til å jobbe både selvstendig og i team
• God arbeidskapasitet

Vi kan tilby:

  • Opplæring og gode muligheter for å utvikle kunnskap og kompetanse
  • En spennende arbeidshverdag med varierte oppgaver
  • Et godt arbeidsmiljø

Arbeidstid: Turnus natt

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved eventuelt intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Oppgi i søknaden hvis du ønsker å stå som søker på andre ledige stillinger.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
Avdelingssykepleier Birgitte Øverdal tlf.: 75144095 eller epost: BirgitteSundnes.Overdal@rana.kommune.no

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 30.11.2022

Link til søknadsskjema: Søk her

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.