fbpx

Vikariat som Funksjonsleder ved Brønnøysund politistasjon

Søknadsfrist: 6.07.2022
Arbeidsgiver: Nordland politidistrikt, Driftsenhet Helgeland - Sør-Helgeland politistasjonsdistrikt

I Nordland politidistrikt er det ledig et vikariat som politioverbetjent (SKO 1456). Stillingen er stedsplassert ved GDE Helgeland, Sør-Helgeland politistasjonsdistrikt med
kontorsted Brønnøysund.

Sør-Helgeland politistasjonsdistrikt består av tjenestestedene Brønnøysund politistasjon og Vega politistasjon. Det bor ca. 11 500 innbyggere i regionen, der det er variert næringsliv basert på servicenæring. Av øvrig næring er utflyging til oljeinstallasjonene i Norskehavet foretatt fra Brønnøysund.

Sømna har et større meieri og i Velfjord er det stor gruveindustri. Vega er kjent for sin verdensarvstatus og lokker mange turister hvert år. Brønnøysund er regionsenter og har anløp av hurtigrute og har egen flyplass.

Stillingen har varighet til 31.05.2023.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver

 • Utøve ledelse innenfor de oppgavene som tjenesteenheten har ansvar for
 • Bidra til at forebygging er tjenesteenhetens hovedstrategi
 • Leder av den operative tjenesten
 • Planlegge politioperative oppdrag
 • Tjenesteplanlegging
 • Etterforskningsleder

 

Øvrige oppgaver 

 •  Samhandle med andre tjenesteenheter
 • Bidra til effektiv bruk av teknologi som vil lette det daglige arbeidet og understøtte gode arbeidsprosesser
 • Bidra til at straksetterforskning (PPS) blir utført rasjonelt, kostnadseffektivt og i samsvar med gitte retningslinjer og målsetting
 • Bidra til effektiv og enhetlig kommunikasjon (felles budskap) og oppfølging av aktuelle saker    

Kvalifikasjoner

Nødvendige

 • Politi(høg)skolen
 • Operativ erfaring
 • Minimum 6 års erfaring fra politiet etter endt utdannelse
 • God resultatoppnåelse i tidligere stillinger
 • Kunne klareres for HEMMELIG jf. sikkerhetsloven

 

Ønsket

 • Erfaring med tjenesteplanlegging vil bli vektlagt
 • Erfaring som etterforskningsleder vil bli vektlagt
 • Operativt godkjent minimum IP4, eller at slik godkjenning kan gjennomføres
 • Kunnskap om forebyggende politiarbeid

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

 

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og god gjennomføringsevne på alle områder
 • Godt helhetlig blikk og evne til strategisk og langsiktig arbeid
 • God evne til kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Samfunnsorientert og forståelse for enhetens rolle i politiets samfunnsoppdrag
 • Evne til å motivere og utvikle medarbeidere
 • Gjenspeile politiets verdier som respekt, modig, helhetsorientert og tett på

 

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Som leder må du i tillegg kunne lede i samsvar med vår medarbeiderplattform. Du kan lese mer om dette på www.politiet.no 

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som politioverbetjent (SKO 1456), lønnstrinn 69 – 75, kr. 637 900 – 715 900 brutto per år
 • Ved tilsetting vil det bli foretatt en konkret vurdering av lønnsplassering etter kvalifikasjoner
 • Gode pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Jan Arne Solbakk, Fungerende politistasjonssjef, 75589652, jan.solbakk@politiet.no

Arbeidssted

Russesletta 3
8907 Brønnøysund

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Nordland politidistrikt

Referansenr.:4532368483
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 06.07.2022

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.