fbpx

Undervisningsinspektør – Vefsn kulturskole

Søknadsfrist: 5.06.2022
Arbeidsgiver: Vefsn kommune

Kultursenteret i Vefsn kommune gir tilbud innenfor mange deler av kulturfeltet og består av avdelingene bibliotek, kulturskole og kulturhus. Vi ønsker å være hjertet i lokal og regional virksomhet innen kunnskap, kultur og opplevelse. Vefsn Kulturskole har 15 årsverk fordelt på 16 ansatte, og tilbyr kunstfaglig opplæring innenfor dans, musikk, teater og visuell kunst. Opplæringen er i tråd med kulturskolens rammeplan «Mangfold og fordypning». Elevene og lærerne i vår kulturskole har et høyt aktivitetsnivå og er involvert i spennende prosjekter og produksjoner gjennom hele året. Vi er en inkluderende kulturskole og jobber målrettet med tilrettelagt undervisning og integreringsarbeid. Vefsn kulturskole samarbeider blant annet med grunnskolene, videregående skole, omsorgstjenesten og byens kulturnæringer. Vefsn kommune har syv ansatte distriktsmusikere som også underviser i kulturskolen.

Ved Vefsn kulturskole er det ledig stilling som undervisningsinspektør. Stillingen innehar ca 50 % lederressurs og 50 % dramaundervisning/sceneinstruktør 

Arbeids- og ansvarsområder Undervisningsinspektør

 • Inngå i skolens lederteam og være stedfortreder for rektor
 • Være en brobygger mellom kulturskole og våre samarbeidspartnere
 • Ivareta skoleadministrative oppgaver
 • Ansvarsoppgaver relatert til pedagogisk drift og utviklingsarbeid
 • Delta i utviklingsarbeid knyttet til undervisning, nasjonal rammeplan og lokale fagplaner
 • Delta i DKS-teamet
 • Produsentansvar for kulturskolens elevproduksjoner 

Arbeids- og ansvarsområder Dramalærer/Sceneinstruktør

 • Dramaundervisning for barn og ungdom
 • Regiarbeid i enkelte av kulturskolens fellesproduksjoner
 • Sceneinstruktør for produksjoner i lokalmiljøet
 • Bidra til å synliggjøre og øke interessen for teater i lokalmiljøet 

Utdanningskrav:

 • Utdanning på minimum bachelornivå
 • Kunstfaglig utdanning innenfor scenekunst
 • Krav om praktisk pedagogisk utdanning 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kompetanse og erfaring innen ledelse
 • Erfaring med bruk administrative systemer er en fordel
 • Erfaring med kunstnerisk virksomhet og kunstpedagogisk arbeid
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge og frivillig kulturliv
 • Kompetanse innenfor digital formidling og SoMe-strategier 

Personlige egenskaper:

 • Innovativ og nytenkende i utviklingen av kulturskolens fagområder
 • God lagspiller, samtidig som du kan jobbe selvstendig, strukturert
 • Nysgjerrig og åpen i møtet med nye mennesker og kunstneriske uttrykk
 • Er fleksibel og inkluderende i møtet med elever, foresatte, medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Du behandler alle mennesker med respekt og likeverd 

Arbeidstiden vil variere mellom dag og kveld. Personlig egnethet vil ha betydning ved tilsetting. Gode kontaktskapende evner og kommunikasjonsferdigheter vektlegges.

Aktuelle søkere innkalles til intervju. Intervjuer gjennomføres i uke 24 og 25. Søkeren bes om å oppgi referanser.

Lønnsvilkår

 • Lønn i h.h.t. gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet.

Vi tilbyr

 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Positivt og inkluderende arbeidsmiljø 

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Link til søknadsskjema: Send søknad

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.