fbpx

Trafikkoperatører Vegtrafikksentralen nord

Søknadsfrist: 30.11.2022
Arbeidsgiver: Statens vegvesen

Om Statens vegvesen
Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.
Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.
 
 
 
Om stillingen
Vegtrafikksentralene (VTS) er Statens vegvesens operative beredskapsenhet og er bemannet døgnkontinuerlig – hele året. De har som nasjonal oppgave å overvåke og styre vegtrafikken for fylkeskommunene, Statens vegvesen og Nye veier. De varsler og formidler informasjon om status og hendelser på vegnettet. De fem sentralene holder til i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Mosjøen, og overvåker hvert sitt geografiske område. 
 
Det er ledig tre faste trafikkoperatørstillinger ved VTS nord, Mosjøen. 
 
VTS er døgnåpen, og alle trafikkoperatører går turnus med arbeid hver 3. helg, 3-skiftplan eller 2-skiftplan.
 
Arbeidsoppgaver
De viktigste oppgavene er styring- og overvåking av vegnettet, vegtrafikken og miljøet rundt vegnettet. Ved hendelser skal VTS ta ansvar og sette i gang nødvendige tiltak. Det er utstrakt bruk av dataverktøy med loggføring, fjernstyring av tekniske installasjoner, håndtering av tekniske alarmer og varsling og samhandling med entreprenører og politiet. I tillegg er en viktig arbeidsoppgave å motta og formidle veg- og trafikkinformasjon, gjennom å distribuere trafikkmeldinger og betjene publikumstelefonen 175.
 
Ved spesielle hendelser, som blant annet trafikkulykker og hendelser i tunnel, vil en trafikkoperatør kunne motta nødsamtaler, håndtere mange oppgaver samtidig, og fortsatt ha evnen til å vurdere situasjoner ut fra et sikkerhetsperspektiv. Dette krever tett samarbeid med medarbeidere, nødetater, entreprenører og byggherrer og en tett dialog med publikum og media. Du vil også yte beslutningsstøtte for drift og vedlikehold av veg og veginstallasjoner.
 
Kvalifikasjonskrav
Du må ha minimum 2 år utdanning på høgskolenivå fra aktuelle fagretninger. Eksempler på disse kan være operativ utdanning, veg og trafikk, eller media/kommunikasjon. Vi kan fravike utdanningskravet dersom du har omfattende og relevant erfaring.
 
Erfaring fra lignende arbeidsoppgaver vil være en stor fordel, samt vilje og evne til turnusarbeid.
 
Vi søker deg som kan beherske stressituasjoner og som er handledyktig og rolig når mye skjer samtidig i krevende situasjoner. Personlig egnethet blir derfor tillagt stor vekt.
 
Du må ha god forståelse og gode ferdigheter i bruk av dataverktøy, kartverktøy og forståelse for veg og trafikk. Evne til å forstå og gi konsise meldinger muntlig på norsk og engelsk, og god skriftlig formuleringsevne er vesentlig for bla. mottak av publikumstelefoner, nødtelefoner, pressehåndtering, loggføring og håndtering av spesielle hendelser.
 
Arbeidet krever at du har god hørsel, godt syn (herunder fargesyn). Du må minimum ha førerkort kl. B.
 
Det er også en fordel om du kan samisk og/eller russisk, og at du har bosted i nærheten for å være tilgjengelig ved behov for oppbemanning i beredskapssituasjoner.
 
Stort engasjement og faglig utvikling
 
De som trives og lykkes i stillingen:De er komfortable med å styre og overvåke vegnettet proaktivt i tett kontakt med publikum og medarbeidere ved bruk av nødvendig teknisk utstyr. De får energi av å omstille seg raskt for å ta ansvar for stressituasjoner som tidvis oppstår, de handler selvstendig, er sikkerhetsorientert, arbeider metodisk, ser mulige konsekvenser av hendelser, tar beslutninger og kommuniserer tydelig og har gode samarbeidsevner. Våre trafikkoperatører har svært ulik bakgrunn fra for eksempel ulike typer overvåknings- og kontrollromsoppgaver, sikkerhetsfaget, luftfart, politiet, olje- og gassnæringa, maritim sektor og media.
 
Hos oss blir du en del av et engasjert og profesjonelt fagmiljø som deler kunnskap og arbeider tett sammen med kollegaer med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Medarbeidere sier de opplever en spennende arbeidshverdag med samfunnsnyttige oppgaver. Stillingen gir god balanse mellom arbeid og fritid. 
 
Vi tilbyr:

  • Statens vegvesens obligatoriske opplæringsprogram for trafikkoperatører, som består av lokal opplæring og Trafikkoperatørstudiet som innebærer reiseaktivitet og egenstudier. Dette leder fram til autorisasjon gjennom en teoretisk og en praktisk prøve.
  • Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. I denne stillingen utbetales tillegg for ubekvem arbeidstid i henhold til gjeldende avtaleverk.
  • Pensjonsordning, yrkesskadeforsikring og mulighet for lån i Statens pensjonskasse.

 
Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.
 
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette. 

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.