fbpx

Tospråklig enhet

Søknadsfrist: 30.03.2023
Arbeidsgiver: Rana kommune Skoleavdelingen

 Det er ledig 30,8 % tospråklig undervisningsstilling i kinyarwanda i grunnskolen i Rana. Det tas forbehold om endring i stillingsstørrelse, som følge av til- og fraflyttinger og endring i ressurstildeling og behov. Arbeidssted vil kunne bli fordelt på flere skoler.

Arbeidsoppgaver kan være:

 • tospråklig fagopplæring
 • morsmålsopplæring
 • faglig styrking

Kvalifikasjonskrav for tilsetting

Den som tilsettes som morsmålslærer/tospråklig lærer må oppfylle ett av disse kravene:

Med samme morsmål som eleven:

a)     UDIR- / Nokut-godkjent lærerutdanning fra hjemlandet

b)     3-årig lærerutdanning for tospråklige lærere

c)     NOKUT-godkjent høyere utdanning på minst tre år, inkludert pedagogisk utdanning (jmf. forskrift til Opplæringslova § 14-1), der et og et halvt år omfatter språket og kulturen til eleven.

 

Norskspråklig lærer:

a)     Pedagogisk utdanning som inkluderer minst 90 studiepoeng i elevens språk, og god kjennskap til den kulturelle bakgrunnen til eleven

 

Søkere med annen relevant bakgrunn og erfaring fra skoleverket kan vurderes for tilsetting i midlertidig stilling dersom det ikke finnes søkere som fyller kvalifikasjonskravene over.

Det kreves i tillegg:

 • Norsknivå minimum B1. NB! Bokmålskommune.
 • Gyldig politiattest
 • Gyldig oppholdstillatelse

 

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt og vi ønsker deg som:

 • har et positivt elevsyn
 • er en tydelig leder i klasserommet
 • er fleksibel, viser initiativ og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er positiv til pedagogisk utviklingsarbeid og samarbeid i team
 • kan arbeide selvstendig, være lyttende og se elevens behov
 • har gode ferdigheter i og bruker IKT i opplæringen

 

Det forutsettes arbeid etter de mål som er satt i kommunens plan på området og i elevenes enkeltvedtak om tospråklig fagopplæring/ morsmålsopplæring. Teamleder og veileder for tospråklig opplæring har ansvar for jevnlig oppfølging av tospråklige lærere i grunnskolen i Rana.

To referanser må oppgis i søknaden, der den ene må være fra arbeidsgiver. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som må legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Dette gjelder faste stillinger og stillinger som har minst to års varighet. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til

Ellen Michalsen, tlf.: 751 94 224 / 40 23 58 07 eller epost: ellen.michalsen@rana.kommune.no

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 30.03.2023

Link til søknadsskjema: Søk her

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.