fbpx

Sykepleier

Søknadsfrist: 29.11.2022
Arbeidsgiver: Institusjon og heldøgns omsorg, Meløy kommune

Vi søker nå 1 x 100 % stilling som sykepleier. 

Meløy helse- og velferdssenter har følgende tjenester:

1 etg: Legetjenester, ergo- og fysioterapitjenester, samt institusjonskjøkken.

2 etg: Korttidsavdeling og somatisk langtidsavdeling – 22 plasser inklusiv dialyse, 2 KAD plasser, 8 rehabiliteringsplasser og 11 langtidsplasser geriatri.

3 etg: 10 plasser demens og alderspsykiatri og 12 langtidsplasser geriatri.

4 etg: 8 omsorgsboliger
Alle beboerne har enerom med bad, og hver av boenhetene har sitt eget kjøkken og felles stue.
Vårt mål for framtiden er å utvikle morgendagens helse- og velferdstjenester med personsentrert omsorg og fokus på mestring og livskvalitet hele livet. Personsentrerte helse- og velferdstjenester skal være med å skape trygge rammer for hvert enkelt menneske. Som sykepleier har du en viktig og sentral rolle i arbeidet med å nå disse målsetningene.
Om stillingen:

Om stillingen:

Stillingen er 2-delt turnus med jobb annenhver helg
Stillingen er pr. tiden lokalisert i 3 etg på somatisk langtidsavdeling. For å sikre sykehjemmets faglige forsvarlighet, kan arbeid ved en annen avdeling forekomme.

Oppstart etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge, planlegge, utføre og evaluere sykepleietiltak
 • Benytte Gerica som dokumentasjonssystem
 • Ansvarlig for egen fagutøvelse på alle plan iht. gjeldende lover og regelverk
 • Medansvar for det totale sykepleiefaglige tilbudet til inneliggende pasienter
 • Medansvar for avdelingens samlede tjenestetilbud og fagutvikling
 • Samarbeide nært med avdelingsleder om de oppgaver som tilfaller dine primære verne-/sykepleieroppgaver, samt veiledning av det øvrige personell på vakt. 
 • Sammen med avdelingsleder planlegge fagutvikling for sykepleiergruppen
 • Gi råd, veiledning og undervisning til pasienter, pårørende, eksterne samarbeidsparter og til studenter
 • Arbeide i nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten og ser fordelene med godt tverrfaglig og -etatlig samarbeid. 
 • Bistå i prosessen rundt kartlegging av behov, gjør vurderinger og legger planer for utvikling av tjenestene tilpasset den enkelte pasient.
 • Være bindeledd mellom kommunens enheter slik at pasient opplever å møte en helhetlig tjeneste i samsvar med deres vedtak om helsetjenester.
 • Gi veiledning i hverdagslivets utfordringer, både av praktisk og personlig art ut fra den enkeltes individuelle behov.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i sykepleie med norsk autorisasjon (Oppgis i søknaden)
 • Krav om god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, utenlandske søkere må dokumentere bestått norskprøve nivå B2

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som hver dag viser din faglige dyktighet og gode samarbeidsevner i møte med den enkelte, dette være seg tjenestemottaker eller samarbeidspart.
 • Du må ha gode evner til å reflektere over egen rolle, og hvilken påvirkning du har på andres liv.
 • Du viser høy grad av fleksibilitet da vi forventer store variasjoner i arbeidsoppgaver.
 • Personlig egnethet og tidligere referanser vektlegges sterkt.

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass i utvikling, hvor du får stor medbestemmelse i hvordan vi løser arbeidsoppgavene.
 • Et positivt og humørfylt arbeidsmiljø som vi sammen har ansvar for å skape.
 • Lønn etter avtale/ kvalifikasjon
 • Vi gir et rekrutteringstillegg på 25 000,- i året 
 • 2-delt turnus
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass ved tilgjengelighet/ ledighet

Annet:

 • Tilsetting i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk
 • Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert.
 • Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse av stilling  
 • Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Søkerne vil i så fall bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.                      

Kontaktinformasjon

Harald Arnt Grimstad, Avdelingsleder, 99540158, harald.grimstad@meloy.kommune.no

Arbeidssted

Gammelveien 16
8150 Ørnes

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Meløy kommune

Referansenr.:4583112746
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 22.11.2022

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.