fbpx

Spesialpedagog Leirfjord barne- og ungdomsskole

Søknadsfrist: 16.04.2023
Arbeidsgiver: Leirfjord kommune Oppvekst - skole

Beskrivelse avdeling
Leirfjord barne- og ungdomsskole har ca. 300 elever. Det er i overkant av 40 årsverk knyttet til skolen, hvorav over 30 er pedagoger. 

Arbeidsoppgaver

  • Oppfølging av enkeltbarn og elevgrupper på barnetrinn
  • Faglig og sosialt ansvar for elever
  • Tett oppfølging av elever i nært samarbeid med foresatte
  • Følge opp begynneropplæringen

 

Vi søker
Engasjerte medarbeidere med gode samarbeidsevner, gode kommunikasjonsevner og god relasjonskompetanse. Personlig egnethet vektlegges. Søkere må påregne å bli kalt inn til intervju.

Krav til kompetanse
Kompetanse iht. opplæringslovens krav for undervisning i grunnskole. 

  • Grunnskolelærer eller barnehagelærer 
  • Videreutdanning i spesialpedagogikk
  • Kunnskap om spesialpedagogiske tiltak og kan anvende det i praksis
  • Erfaring innen autisme
  • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Ønsker også at søker skal ha god kompetanse innen bruk av digitale pedagogiske verktøy. 

Andre opplysninger
Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.
Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.
Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges
ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Kontaktpersoner
Heidi Evensen, Assisterende virksomhetsleder, tlf: 75074123, mobil: 40234455, Heidi.Evensen@leirfjord.kommune.no
Arild Solberg, Virksomhetsleder Leirfjord barne- og ungdomsskole, tlf: 75074112, mobil: 47841895, Arild.Solberg@leirfjord.kommune.no

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. 

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Link til søknadsskjema: Søk her

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.