fbpx

Seksjonsleder plan og forvaltning

Søknadsfrist: 5.09.2022
Arbeidsgiver: Nordland fylkeskommune

God infrastruktur er viktig for bosetting og arbeidsplasser i hele Nordland. Trygge og gode veger er avgjørende både for trafikksikkerhet og for tilrettelegging for næringslivet. Vi ønsker å være oppdatert på utviklingen og velge de beste tilgjengelige miljøløsningene.  

Avdeling for transport og infrastrukutur består av fem seksjoner (vegutbygging, vegdrift, plan og forvaltning, mobilitet og bygg/eiendom) og har ansvar for fylkesvegferje-, hurtigbåt- og busstilbudet i fylket, forvaltning, drift, vedlikehold og investeringer på fylkesvegene, samt for vedlikehold og investeringer i fylkeskommunens bygningsmasse. Totalt har avdelingen om lag 160 medarbeidere og en omsetning på nærmere fire mrd. kr i 2022. Nordland har et utfordrende fylkesvegnett med 4.043 km fylkesveg med tunneler, bruer og kaier og 128 km gang- og sykkelveger. Trafikksikkerhet er en overordnet oppgave for hele avdelingen, og nullvisjonen om ingen hardt skadde og drepte i trafikken ligger til grunn for avdelingens arbeid og prioriteringer.  

Nordland fylkesting vedtok nylig Regional transportplan for Nordland, der det blant annet settes ambisiøse mål for investeringer, drift og vedlikehold på fylkesvegene. Seksjon for plan og forvaltning har en viktig rolle i arbeidet med å realisere planen.  

Seksjon for plan og forvaltning er en av tre vegseksjoner i avdelingen. Seksjonen består av tre faggrupper med egne ledere. Det er tilsammen 40 medarbeidere i seksjonen.  Plan og forvaltning har ansvar for utredning, planlegging og prosjektering, grunnerverv og juridisk rådgivning samt forvaltning av vegnettet. Seksjonen yter tjenester til andre seksjoner innen planlegging, prosjektering, faglige råd, trafikksikkerhet, grunnerverv mm, men har også bred publikumskontakt, særlig gjennom grunnerverv og forvaltning.  

Digitalisering skaper nye muligheter for å gi bedre tilbud og tjenester til trafikanter og publikum for øvrig. Nye teknologiske løsninger gir for eksempel muligheter i trafikksikkerhetsarbeidet. Avdelingen jobber aktivt for å utvikle og ta i bruk slike løsninger.  

Kontorsted vil være ved et av våre etablerte kontorer i Mosjøen, Mo i Rana, Bodø eller Sortland.

Hos oss får du jobbe med ledelse innen vegfaget i det mest spennende og utfordrende fylket i landet. Kan du være den vi søker?  

 

Stillingens ansvars- og fagområde: 

 • Lede seksjon plan og forvaltning
 • Lede og utvikle ledergruppen i seksjonen
 • Utvikle fagområdet med blant annet gode digitale løsninger for publikum
 • Fremme bærekraft gjennom seksjonens og avdelingens arbeid
 • Delta i fylkesdirektørens ledergruppe

 

Utdanning og erfaring:  

 • Utdanning på masternivå innenfor relevante fagområder. Relevant bred erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • God kjennskap til og erfaring fra rammebetingelsene i offentlig sektor og for lederrollen i et politisk/administrativt samspill
 • Erfaring og bruk av digitale løsninger
 • Bred erfaring innen ett eller flere av seksjonens ansvarsområder (offentlig forvaltning, utredninger, planlegging etter plan- og bygningsloven, prosjektering av veganlegg grunnerverv)
 • Erfaring fra faglige og strategiske utviklingsprosesser
 • Ledererfaring med personal-, budsjett- og fagansvar

 

Personlige egenskaper: 

Du har

 • gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
 • evne til å jobbe gjennomgående, finne løsninger sammen og tenke helhet.
 • evne til å være pådriver for å utvikle og finne smarte løsninger.
 • god gjennomføringsevne – med fokus på fremdrift og kvalitet.
 • en bevisst rolleforståelse – er tydelig og trygg.
 • evne til å gjøre andre god.

 

Sentrale nettsider og dokumenter: 

 

Som ansatt hos oss får du: 

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø 
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet 
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale  
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår 

 

Søk stillingen:

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju. 

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden. 

 

 

Vi ønsker deg velkommen som søker! 

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.