fbpx

Saksbehandler i Tildelingskontoret 

Søknadsfrist: 19.02.2023
Arbeidsgiver: Helse- og sosialetaten

Lurøy kommunes helse- og omsorgstjeneste har en desentralisert struktur med omsorgssentra og tjenester lokalisert i 5 kretser i kommunen. Kommunen har en pågående stor satsning på omsorgsutbygging og nyorganisering av tjenesten i kjølvannet av det. Med målsettingen om å bo hjemme lengst mulig ønsker vi å nyttiggjøre oss av muligheter som ligger i velferdsteknologiske løsninger og kunnskapen om å kunne møte framtidens økende omsorgsbehov på nye måter. 

Lurøy kommune har opprettet Tildelingskontor for tildeling av helse, sosial og omsorgstjenester. Her jobber 2 personer. Tildelingskontoret ligger organisatorisk i etatssjefens stab og skal behandle og tildele tjenester innen helse, sosial og omsorgsavdelingen i kommunen. Tildelingskontoret skal ha ansvar for å sikre god og smidig samhandling mellom tjenestene innad i kommunen, og opp mot spesialisthelsetjenesten. Tildelingskontoret er nyetablert i kommunen og som saksbehandler vil du få stor mulighet til å påvirke, bygge opp og utvikle tjenesten. 

Lurøy kommune har fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid. Utmåling av tjenester skal understøtte tidlig innsats og mestringsstrategier i et "hva er viktig for deg" perspektiv. Stillingen skal også være pådriver for god internkontroll og bistå etatssjefen i administrative oppgaver i så måte. Primær arbeidsplass vil være på Onøy. 

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av kommunens helse, sosial- og omsorgstjenester; institusjonsplass, omsorgsboliger, støttekontakt, avlastning, omsorgstønad, BPA og psykisk helsetjeneste. Behandling av startlånssaker, økonomisk sosialhjelp og gjeldsrådgivning ligger også til kontoret
 • Kontoret  er kommunens koordinerende enhet, det vil si mottaker og saksbehandling av søknader om individuell plan og koordinator
 • Bidra i arbeidet med søknader om tilskudd, rapporteringer, planarbeid og faglige satsninger på tvers av tjenestene i HSO-etaten 

Kvalifikasjoner

 • 3-årig høyskole/universitetsutdanning, fortrinnsvis innenfor helse og/eller sosialfaglig utdanning. Annen relevant 3-årig utdannelse med relevant erfaring kan vurderes
 • God kjennskap til helse- sosial og omsorgslovgivningen og forvaltningsloven
 • Kompetanse innen helserett er en fordel. Alternativt vil kompetansehevende tiltak bli gitt
 • Erfaring med saksbehandling og tildeling av helse- sosial og omsorgstjenester er ønskelig
 • God systemforståelse er en fordel
 • Gode IT kunnskaper, ønskelig med kjennskap til pasientjournalsystem
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig kreves

Personlige egenskaper

Viktige egenskaper er at du er strukturert og handlekraftig og har god gjennomføringsevne. 

Du må også ha engasjement og kan jobbe selvstendig og samarbeide godt med andre. Du må være god på menneskemøter og behandle andre med respekt. Du kan håndtere utfordrende møter. Du innehar gode administrative egenskaper ved god framdrift og at du overholder frister og leveranser. Du er trygg på deg selv og sier i fra på en konstruktiv måte. Du ønsker å bidra til gode tjenester innenfor de rammer som er satt av tjenesten, er kreativ i utførelsen og forstår at du er en del av helheten.  

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, hovedtariffavtale og kommunale regelverk 
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass
 • Utviklingsmuligheter og påvirkningsmuligheter i en kommune med fokus på utvikling 

 

Andre opplysninger

 • Søker må ha førerkort
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Det kreves politiattest etter gjeldende lovgivning
 • Oppstart etter avtale

Kontaktinformasjon

Anne-Brit Greff, Helse, sosial og omsorgssjef, 48244703, abg@luroy.kommune.no

Arbeidssted

Onøyveien 14
8766 Lurøy

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Lurøy kommune

Referansenr.:4607101905
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 19.02.2023

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.