fbpx

PP-rådgiver for videregående opplæring i Nordland

Søknadsfrist: 12.04.2023
Arbeidsgiver: Nordland fylkeskommune

Vi har ledig stilling som PP-rådgiver i PPT for videregående opplæring i Nordland. Stillingen er 100% fast med kontorsted Brønnøysund videregående skole. Oppstartsdato 01.08.2023, eller etter avtale. 

Fylkeskommunal PP-tjeneste er organisert etter en skoleintegrert modell med kontorsted sammen med skolens elev- og lærlingtjeneste. Overordnet fagansvar ivaretas av faglig leder ved utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune, mens personalansvaret ivaretas av rektor ved Brønnøysund videregående skole. Teamet på Sør-Helgeland vil primært ha ansvar for elever, lærlinger og lærekandidater ved Brønnøysund videregående skole og Campus Blå videregående skole.  

PPT for videregående opplæring i Nordland er en tjeneste, delt i flere team. Det vil derfor kunne gis og innhentes kompetanse på alle fagområder mellom teamene i tjenesten.

Fylkeskommunal PP-tjeneste skal arbeide i tråd med nasjonale føringer, og vedtatte strategi for tjenesten i Nordland fylkeskommune. En PP-rådgiver skal kjenne til skolens evne til å legge til rette for elevene, de ulike programområders læreplaner, ha kjennskap til elevens muligheter i et arbeidsmarked i endring, og de ulike alternative ordningene som finnes for elever i videregående opplæring.

 

Stillingens ansvars- og fagområde: 

 • Sakkyndighetsarbeid, utredning og tilråding
 • Samarbeide med skolen om tidlig innsats og forebygging, herunder generell støtte til god faglig og sosial utvikling for elevene
 • Rådgivning og veiledning om kompetanse- og organisasjonsutvikling i skolen
 • Systemrettet arbeid innenfor prioriterte satsningsområder for elever, lærlinger og lærekandidater
 • Teamarbeid og tverrfaglig arbeid er en sentral del av PPT sitt arbeidsfelt

 

Utdanning og erfaring:  

 • Mastergrad/hovedfag i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, eller tilsvarende
 • Relevant praksis fra PPT vektlegges
 • Relevant praksis fra videregående og/eller grunnskole
 • Kartleggings- og testkompetanse knyttet til læreforutsetninger og lærevansker
 • Gode IKT-kunnskaper. Kjennskap til og erfaring i bruk av HK-oppvekst er en fordel
 • Lovforståelse og kjennskap til sentrale styringsdokumenter for PP-tjenesten
 • Gode norskspråklige ferdigheter – både skriftlig og muntlig

 

Søkere som ikke oppfyller kravet om mastergrad innen spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, men likevel oppfyller øvrige kompetansekrav, kan vurderes for stillingen. Ansettelse vil i dette tilfelle skje under forutsetning av at de fullfører og består mastergraden innenfor en avtalt tidsperiode.

 

Personlige egenskaper: 

 • Særlig blikk for ungdom og utviklingsmuligheter som finnes i videregående opplæring
 • Gode evner til samhandling, fleksibilitet, utvikling og initiativ
 • Evne til å se videregående opplæring i et overordnet perspektiv, og bidra i arbeidet med organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling
 • Arbeide selvstendig, prioritere arbeidsoppgaver og arbeide målrettet

 

Sentrale nettsider og dokumenter: 

 

Som ansatt hos oss får du: 

 • Lønn etter avtale i tråd med gjeldende stillingskode og lønnsramme
 • Faglig utvikling innen tjenestens arbeidsområder
 • Mulighet for etter- og videreutdanning, samt sertifisering knyttet til utredning
 • Nettverkssamlinger for fylkeskommunal PPT og fagmøter på Skype
 • Et faglig fellesskap med andre i og utenfor skolen

 

Søk stillingen:

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju. 

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden. 

Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest etter Opplæringslovens § 10-9.

 

Kontaktperson:

Faglig leder for fylkeskommunal PP-tjeneste; Randi Valen, tlf 922 99 899.

 

Vi ønsker deg velkommen som søker! 

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.