fbpx

Nygaardsvoldsgate 30 Lillebasen (2022/1543)

Søknadsfrist: 21.08.2022
Arbeidsgiver: Rana kommune Miljøterapeutisk avdeling (MTA)

Miljøterapeutisk avdeling gir tjenester til personer med psykisk og fysisk funksjonshemming. Vi gir tilrettelagte tjenester i døgnbemannede omsorgsboliger, miljøtjeneste, dag- og arbeidstilbud, avlastning og støttekontakt.
Vår målsetting er å bidra til at den enkelte har en aktiv og meningsfull hverdag, hvor trivsel, selvbestemmelse, tillitsskapende arbeid og mestring blir lagt stor vekt på.

Ved boligtjenesten avd. Nygaardsvoldsgate 30 – også kalt Lillebasen, er det fra 01.09.2022

  • 40,8% fast våken nattstilling som helsefagarbeider, med mulighet for å shoppe vakter

Ved Lillebasen er vi 12 faste ansatte som ivaretar mennesker med ulike diagnoser og vi ønsker deg med på laget. Søk da vel!

Arbeidsoppgaver:
• Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid i forhold til mennesker med utviklingshemming
• Være en del av et team som jobber med å utvikle og opprettholde et meningsfullt tjenestetilbud til mennesker med sammensatte og ulike behov
• Pårørendesamarbeid / tverrfaglig samarbeid
• Nettverksarbeid / bidra til en aktiv og meningsfull fritid.

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
• Ved mangel på etterspurt kvalifikasjon som helsefagarbeider kan elever/studenter i helsefaglig utdannelse ansettes midlertidig i rekrutteringsstilling med fastansettelse når autorisasjon foreligger.
• Du må ha førerkort kl. B
• Erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemming vil bli foretrukket
• Du må kunne bruke data som verktøy.
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Personlige egenskaper:
• Du må ha evnen til å jobbe selvstendig og samtidig kunne være en bidragsyter i et team.
• Du må ha gode kommunikasjon- og samhandlingsferdigheter med tjenestemottaker og andre samarbeidspartnere
• Du må være nytenkende og reflekterende
• Du må ha evnen til å skape gode relasjoner.
• Du må ha interesse for målrettet miljøarbeid.
• Du må ha evnen til å utvikle et godt pårørendesamarbeid.

Vi kan tilby:
• Opplæring og gode muligheter for å utvikle kunnskap og kompetanse i et tverrfaglig arbeidsmiljø i stadig utvikling.

Arbeidstid: Turnus på natt med langvakter i helgene.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved eventuelt intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Oppgi i søknaden hvis du ønsker å stå som søker på andre ledige stillinger.

To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.
Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
Avdelingsleder May-Lis Bottolfsen, tlf.: 97404581 eller e-post: may-lis.bottolfsen@rana.kommune.no eller
Gunnar Knutsen, tlf.: 93273603

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 21.08.2022

 

Link til søknadsskjema: Send søknad

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.