fbpx

MST-veileder/leder

Søknadsfrist: 7.04.2023
Arbeidsgiver: Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetaten har egne enheter som driver med Multisystemisk terapi (MST), som er
en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med atferdsutfordringer i flere systemer.
Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom, der ungdom kan stå i fare for å bli
plassert utenfor hjemmet.

MST er en evidensbasert metode utviklet i USA, og implementeringen i Norge ledes av Nasjonalt
utviklingssenter for barn og unge (NUBU).
I region nord drives det i dag to MST- team, et i Tromsø og et i Bodø. Et team består av tre-fire terapeuter og en veileder
som er faglig og administrativ leder av teamet. Behandlingen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i
uka. Tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter, og er godt økonomisk
kompensert. Stillingen innebærer selvstendig arbeid, fleksibel arbeidstid og kontinuerlig faglig utvikling
gjennom ukentlig veiledning og regelmessige fagseminarer.

I region nord skal vi nå etablere et nytt MST team for et bedre tilbud til kommuner i Nordland. Som en oppstart utlyser vi ledig fast 100 % stilling som MST- veileder/leder. Hos oss vil du være en del
av et spennende fagmiljø som er opptatt av å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse.

Vi anbefaler at
du leser litt om MST på https://www.nubu.no/MST/ og https://www2.bufdir.no/Familie/foreldrestotte/tiltaksliste/mst/

Opptaksområdet til teamet vil være kommuner sør for Saltfjellet. Teamet vil være lokalisert i Mo i Rana.

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver vil blandt annet omfatte:

 • Faglig og personaladministrativt ansvar for teamet.
 • Budsjettansvar.
 • Ukentlig gruppeveiledning og individuell veiledning av terapeutene etter MSTs prinsipper og
  praksis. 
 • Løpende kontakt mellom teamet og MST-konsulent.
 • Inntak i MST.
 • Ansvar for at MSTs kvalitetssikringsrutiner følges, inkludert månedlig rapportering til NUBU. 
 • Deltakelse i MST-programmets kontinuerlige opplæring og fagutvikling.
 • Systemarbeid innad i organisasjonen og i forhold til samarbeidsinstanser

I etableringsfasen av MST-teamet vil du også være delaktig i tilsettingen av tre nye terapeuter til teamet.
Andre oppgaver må påregnes.

Kvalifikasjoner

Det kreves at du har:

 • Profesjonsutdannelse i psykologi, eller master-/bachelorgrad innen helse- og sosialfag med relevant erfaring og klinisk videreutdanning.  Master eller bachelorgrad innen helse- og sosialfag med relevant erfaring og klinisk videreutdanning.  Klinisk videreutdanning og lang erfaring fra klinisk terapeutisk arbeid i MST vil også vurderes
 • God kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på. Det vil si
  systemteori, kognitiv atferdsterapi og
  sosial læringsteori.
 • Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Det er ønskelig at du har:

 • Ledererfaring.
 • Videreutdanning eller erfaring fra familieterapi og arbeid med barn og ungdom med alvorlige
  atferdsvansker er ønskelig.
 • God skriftlig fremstillingsevne er viktig.
 • Erfaring med samarbeid med kommunale instanser og spesialisthelstjenesten vil være en fordel
 • Førerkort for bil, samt mulighet for og kunne disponere bil i tjenesten

Personlige egenskaper

Du er:

 • opptatt av at ungdom og familier skal få god hjelp
 • en tydelig og fleksibel leder
 • lærevillig

Du har:

 • gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide selvstendig og systematisk

For oss er det svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben. Det vil bli tatt med i den totale vurderingen.

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1493 som leder, p.t. kr 689 600 – 825 900 pr. år (ltr. 73-80), eller 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 689 600 – 801 300 pr.år (ltr. 73-79). Alternativt som 0794 psykolog, p.t. kr 534 400 – 689 600 pr. år (ltr. 59-73) eller 0795 spesialpsykolog, p.t. kr 615 800 – 715 900 pr. år (ltr. 67-75). Lønn og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • God økonomisk kompensasjon, regulert gjennom egen avtale, for tilgjengeligheten for terapeutene 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Den som ansettes må ha mulighet til å kunne jobbe svært fleksibelt.

I tillegg kan vi også tilby:

 • faglige utviklingsmuligheter i jobben gjennom tett oppfølging og støtte fra MST-konsulent
 • muligheten til å få være med å bygge opp og forme din egen arbeidsplass gjennom å bidra i ansettelse av terapeuter til teamet
  et faglig sterkt miljø, sammen med to andre MST-team i region nord
 • deltagelse i årlige nasjonale MST-seminarer
 • muligheten til å jobbe med både ledelse og klinikk gjennom ditt ansvar for konkret veiledning i alle teamets behandlinger hver uke
 • grundig opplæring innen MST, blant annet gjennom deltagelse på en ukes opplæring i Oslo i forbindelse med tiltredelse i stillingen
 • mulighet til å trene i arbeidstiden i inntil en time i uken

I tillegg til alt dette får du være med på å løfte Bufetat, region nord slik at vi kan gi barn, unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv.

Informasjon til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til MST Mo i Rana.
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, og forskrift om politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Kontaktinformasjon

Kristin Johnsen Presteng, 46615311

Arbeidssted

 Mo i Rana

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bufetat

Referansenr.: 4632048682
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 07.04.2023

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.