fbpx

Mjølan sykehjem (2023/549)

Søknadsfrist: 12.02.2023
Arbeidsgiver: Rana kommune Institusjonstjenester

 

Institusjonstjenesten har ansvar for tjenester i sykehjem, rehabilitering og korttidsopphold, samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser, fordelt på 4 lokasjoner, og ca 400 medarbeidere.

Nå vil vi ha deg med på laget!

 

Vi er på utkikk etter deg som får energi av å jobbe med utvikling og av å motivere andre.

Som er selvstendig, har gode samarbeidsevner og er trygg i rollen som leder

Vår visjon er åpenhet-respekt-samarbeid og tillit. Vi skal sørge for at Rana kommune sine innbyggere med behov for heldøgns omsorg og pleie, mottar et godt tjenestetilbud.

Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.-

 

Ved Mjølan sykehjem har vi ledig 100% fast stilling som avdelingsleder fra 01.03.2023

Mjølan sykehjem består av to avdelinger

Mjølan sykehjem 1.etg er en spesialavdeling for personer med demenssykdom og har totalt 16 plasser

Mjølan sykehjem 2.etg er somatisk avdeling med 16 plasser

 

Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:

 • Lede personalgruppen mot våre mål, utøve god personalledelse, lede og utvikle HMS arbeidet
 • Være en synlig og tilstedeværende leder
 • Styre avdelingen innefor økonomiske rammer-bruke personalressureser effektivt gjennom god arbeidsplanlegging og god kommunikasjon med de ansatte
 • Bidra til kontinuerlig og strukturert forbedringsarbeid, tilrettelegge for kompetanseutvikling, tverrfaglig samarbeid og miljøarbeid
 • Være en del av institusjonstjenesten lederteam, og aktivt bidra i beslutninger og fremdrift, videreutvikling og prioriteringer innen personalledelse, økonomistyring og kvalitetsutvikling
 • Bidra til samarbeid ved de to avdelingene og ta lederansvar i 2.etg også ved behov.

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning innen administrasjon, ledelse og økonomi og/eller bachelor innen helse-og sosialfaglig utdanning
 • Erfaring fra personalledelse og omstilling er ønskelig
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig tiilsvarende høyere nivå (C1)
 • For helsepersonell: Gyldig politiattest ved tiltredelse, jamfør helse-og omsorgstjenesteloven §5-4

 Personlig egnethet / personlige egenskaper:

Til stillingen søker vi en dyktig leder med følgende egenskaper:

 • Du er trygg i lederrollen, og du liker åp være en synlig og tils
 • tedeværende leder
 • Du lytter til dine medarbeidere, er tydelig i din kommunikasjon, og våger stille krav
 • Du har god struktur og bidrar til gor struktur for andre
 • Du er god til å prioritere, følge opp og styre prosesser
 • Du har interresse for og ønsker å bidra i den digitale utviklingen og implementering av velferdsteknologi

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

 • Du blir en del av et lederteam som vektlegger samhandling, utvikling og fagkunnskap
 • En stilling som harmange konkrete oppgaver, men med stor mulighet for å fornme arbeidshverdagen sin selv
 • Mange dyktige medarbeidere som er opptatt av å sørge for høy kvalitet på sykehjemmet
 • Digitalisering av arbeidsoppgaver
 • Hos oss vil du få være med å påvirke fremtidens institusjonstjeneste i Rana kommune

 

Arbeidstid: Dagtid

 

To referanser må oppgis i søknaden, der den ene må være fra arbeidsgiver. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Dette gjelder faste stillinger og stillinger som har minst to års varighet. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

 

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til

Seksjonsleder Lisbeth Fjellheim tlf 47 05 38 43

eller epost: lisbeth.fjellheim@rana.kommune.no

Fagsjef Anne Lise Solberg, tlf 90 86 23 01

eller epost: anne.lise.solberg@rana.kommune.no

 

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist:12.02.2023

 

 

Link til søknadsskjema: Søk her

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.