fbpx

Mjølan sykehjem (2023/382)

Søknadsfrist: 5.02.2023
Arbeidsgiver: Rana kommune Institusjonstjenester

Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for tjenester i sykehjem, korttidsopphold, døgnrehabilitering, kommunalt øyeblikkelig hjelp-opphold samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser og ca. 400 dyktige medarbeidere.

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Ved Mjølan sykehjem (1. og 2. etg.) er det ledig

  • 2×100% vikariat som helsefagarbeider, fra 01.02.23. til og med 31.12.2023

Mjølan sykehjem har to avdelinger fordelt på 2 etasjer.
1.etg har 16 plasser tilrettelagt beboere med demenssykdom
2.etg har 16 somatiske plasser
Vi har mange spennende faglige utfordringer og driver aktivt med utvikling av fagkompetanse på tvers av yrkesgruppene.

Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:
• Varierende og interessante arbeidsoppgaver og faglige utfordringer
• Primærkontaktarbeid med særskilt oppfølging av enkelte beboere
• Veiledning av lærlinger, elever og medarbeidere

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
• Kunnskap/beherske data som verktøy
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Ønskede kvalifikasjoner:
• Arbeidserfaring fra sykehjem, og/eller erfaring fra jobb i fht personer med demenssykdom er en fordel

  • Demensomsorgens ABC eller annen kurs/utdanning innen demenseller geriatri er en fordel

Personlig egnethet / personlige egenskaper:
• Vi søker en positiv, omgjengelig og lojal medarbeider med god arbeidskapasitet, som søker utfordring og som ønsker å være med å utvikle og påvirke framtidens omsorgstjeneste i Rana kommune
• Du er løsningsorientert, handlekraftig og faglig sterk og viser evne til fleksibilitet. Du trives i møte med pasienter og pårørende.
• Du er en god rollemodell for dine kollegaer, studenter, lærlinger og elever.
• Gode samarbeidsevner og fleksibel

Vi kan tilby:
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
• Internundervisning og faglig oppdatering med gode muligheter for å utvikle din kompetanse

Arbeidstid: Turnus dag/aften. Det kan åpnes for tredelt turnus, hvis det er ønskelig.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. 

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. 
Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
avdelingssykepleier Sigrid Straumbotn, tlf.:41864905 eller e-post: Sigrid.straumbotn@rana.kommune.no

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 05.02.2023

Link til søknadsskjema: Søk her

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.